DZIVE

ATELIER XIII zastupuje Dzive !

Dzive represented by ATELIER XIII !

 

 

3 dievčatá, 3 odbory, 3 prístupy ku kresbe.
Slavomíra Ondrušová (šperk), Ivana Šáteková (maľba) a Natália Jarembáková (grafický dizajn) sa stretli behom štúdia na VŠVU. Spojili ich kresebné denníky a rovnaký zmysel pre humor.
Trio DZIVE vystavuje a tiež sa zúčastňuje rôznych life paintingových akcií, kde tvoria priamo na mieste a reagujú na momentálne prostredie, publikum a atmosféru.

3 girls, 3 disciplines, 3 approaches to drawing.
Slavomíra Ondrušová (jewelry), Ivana Šáteková (painting) a Natália Jarembáková (graphic design) met during their studies at AFAD (Academy of Fine Arts and Design). Their drawing diaries and the same sense of humor brought them together.
The DZIVE trio exhibits and participates on various live painting events where they create right on the spot and react on current environment, audience, and atmosphere.

PORTFOLIO | FACEBOOK | INSTAGRAM

 

CTPARK ŽILINA / GBEĽANY

 

ČASOVÁ PRIAMKA BILINGVÁLNEHO GYMNÁZIA C.S.LEWISA
Chceli niečo pekné na novú stenu. Začalo to históriou a zvrhlo sa to na záznam zábavných momentov učiteľov i študentov. Chceli by sme tam chodiť do školy…

 

CHERCHEZ LA FEMME
Tri rôzne obdobia ženy, tri plátna. Sprievodný program festivalu Cherchez La Femme, oslavujúci ženskú krásu a umenie.

 

ENGLISHONE TV spoty
Kartónové dekorácie pre televízne spoty sprojektu EnglishOne. Národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na základných školách v SR.

 

VOLKSWAGEN MOTIVATION IMAGES
5 dôležitých hesiel, na ktorých stojí úspešná spoločnosť, spracovaných do veľavravných plagátov.

VIAC…
MORE…