Self-Portrait with Husband - portrét s manželom | oil on canvas - olej na plátne | 60 x 80 | 2019
Facing Away Profile Salome Akritidisová a Monogramista D.T. - Odvrátený profil Salome Akritidisová a Monogramista D.T. | oil on canvas - olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019
Facing Away Profile Eva Janovicová a Tomáš Janovic - Odvrátený profil Eva Janovicová a Tomáš Janovic | oil on canvas - olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019
Facing Away Profile Ľubomír Feldek a Oľga Feldeková - Odvrátený profil Ľubomír Feldek a Oľga Feldeková | oil on canvas - olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019
Facing Away Profile Vladimír Popovič a Katarína Šujanová - Odvrátený profil Vladimír Popovič a Katarína Šujanová | oil on canvas - olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019
Facing Away Profile Dorota Filová a Rudolf Fila - Odvrátený profil Dorota Filová a Rudolf Fila | oil on canvas - olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019
Facing Away Profile Jana Geržová a Peter Gerža - Odvrátený profil Jana Geržová a Peter Gerža | oil on canvas - olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019
Facing Away Profile Jozef Jankovič a Zuzana Jankovičová - Odvrátený profil Jozef Jankovič a Zuzana Jankovičová | oil on canvas - olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019
Facing Away Profile Beáta Filková a Stano Filko - Odvrátený profil Beáta Filková a Stano Filko | oil on canvas - olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019
Facing Away Profile Dušan Dušek a Naďa Dušeková - Odvrátený profil Dušan Dušek a Naďa Dušeková | oil on canvas - olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019
Facing Away Profile Eugénia Sikorová a Rudo Sikora - Odvrátený profil Eugénia Sikorová a Rudo Sikora | oil on canvas - olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019
Facing Away Profile Ivan Kadlečík a Iva Kadlečíková - Odvrátený profil Ivan Kadlečík a Iva Kadlečíková | oil on canvas - olej na plátne | diptych 40 x 30 | 2019
a look into the exhibition 12+ - pohľad do výstavy 12+ | ATELIER XIII | 2019
Dorota Sadovská | ATELIER XIII | 2019
a look into the exhibition 12+ - pohľad do výstavy 12+ | ATELIER XIII | 2019
Saint Teresa of Ávila - Sv. Terézia z Avily | acrylic on canvas - akryl na plátne | 100 x 100 | 2018
Rotunda | spatial installation of 12 paintings - priestorová inštalácia 12 obrazov | each - každý 190 x 190 | 2016
Ties - Spätosť | wrapping of the Rigturm in Vienna - plášť budovy Rigturmu vo Viedni | 2013
Faraway, So Close No.2 | oil on canvas - olej na plátne | 130 x 190 | 2007
Faraway, So Close - Ďaleko, tak blízko | spatial installation of 30 paintings - priestorová inštalácia 30 obrazov | oil on canvas - olej na plátne | 2011
Portrait of Giséle L. - Portrét Giséle L. | oil on canvas - olej na plátne | 90 x 90 | 2009
Portrait of Mara L. and Portrait of Sabrina B. - Portrét Mara L. a Portrét Sabrina B. | oil on canvas - olej na plátne | each - každý 200 x 200 | 2003
In the Interface - V rozhraní | painting installation - obrazová inštalácia | 2004
Question - Otázka | oil on canvas - olej na plátne | 145 x 145 | 1995
Luminia | lighting project for Synagogue in Trnava - svetelný projekt pre Synagógu v Trnave | 1997