Deň po tom ako zapadlo Slnko | oil on canvas - olej na plátne | 160 x 125 | 2022
Deň po tom ako zapadlo Slnko | oil on canvas - olej na plátne | 160 x 125 | 2022
Hľadanie Slnka | oil on canvas - olej na plátne | 100 x 80 | 2022
Nočné ticho | acrylic on canvas - akryl na plátne | 50 x 50 | 2022
Prchavosť okamihu | oil on canvas - olej na plátne | 110 x 110 | 2022
Deň po tom ako zapadlo Slnko | light installation - svetelná inštalácia | Nová Synagóga, Žilina | 2022
Things are not what they seem | acrylic and oil on canvas - akryl a olej na plátne | 150 x 190 | 2022
Vynáranie II. | oil on canvas - olej na plátne | 60 x 45 | 2022
Tábor III. | acrylic on canvas - akryl na plátne | 90 x 110 | 2019
Ticho před svítáním | reflective tape, branches and stones - reflexná páska, konáre a kamene | 2020
Zdanlivá jasnosť | acrylic on foil - akryl na fólii | 250 x 250 | 2021
Alfa Light | acrylic on foil - akryl na fólii | 350 x 350 | 2020