Primavera | acrylic on canvas - akryl na plátne | 210 x 200 | 2019
Objekt Corpus Anima | acrylic on canvas, sewed canvas - akryl na plátne, zošité plátno | 190 | 2019
Objekt Skelet | oil on canvas, sewed canvas - olej na plátne, zošité plátno | 80 x 40 | 2019
Skelet | ink on paper - tuš na papieri | A3 | 2019
Dvoj-skelet | ink on paper - tuš na papieri | A3 | 2019
Multi-skelet | ink on paper - tuš na papieri | A3 | 2019
Objekt organizmy | acrylic on canvas, sewed canvas - akryl na plátne, zošité plátno | 115 | 2019
Organizmy | collage on paper - koláž na papieri | A3 | 2019
Syntéza | acrylic and oil on canvas - akryl a olej na plátne | 108 x 72 | 2019
a look into the exhibition Corpus Anima and a site-specific performance of an artistic group Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje - pohľad do výstavy Corpus Anima a site-specific performance umeleckej skupiny Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje | ATELIER XIII | 2019
a look into the exhibition Corpus Anima and a site-specific performance of an artistic group Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje - pohľad do výstavy Corpus Anima a site-specific performance umeleckej skupiny Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje | ATELIER XIII | 2019
a look into the exhibition Corpus Anima and a site-specific performance of an artistic group Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje - pohľad do výstavy Corpus Anima a site-specific performance umeleckej skupiny Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje | ATELIER XIII | 2019
Lucia Oleňová | ATELIER XIII | 2019
a look into the exhibition Corpus Anima - pohľad do výstavy Corpus Anima | ATELIER XIII | 2019
Lucia's previous works | Bluebells | acrylic on canvas - akryl na plátne | 210 x 200 | 2019
Lucia's previous works | Green House | acrylic on canvas - akryl na plátne | 150 x 180 | 2019
Lucia's previous works | Camelia | acrylic on canvas - akryl na plátne | 180 x 200 | 2019
Lucia's previous works | Po sezóne | acrylic on canvas - akryl na plátne | 220 x 210 | 2019
Lucia's previous works | Anjel severu | acrylic and oil on canvas - akryl a olej na plátne | 50 x 40 | 2017
Lucia's previous works | Linky | oil on canvas - olej na plátne | 160 x 160 | 2017
Lucia's previous works | Až za Horizont | oil and acrylic on canvas - olej a akryl na plátne | 180 x 175 | 2018
Lucia's previous works | Black Red | oil on canvas - olej na plátne | 210 x 175 | 2019
Lucia's previous works | Dark Winter | oil and spray on canvas - olej a sprej na plátne | 210 x 200 | 2019
Lucia's previous works | Ročný kruh | oil and spray on canvas - olej a sprej na plátne | 200 x 220 | 2018