Tušenie | oil on canvas - olej na plátne | 120 x 125 | 2020
Tušenie | oil on canvas - olej na plátne | 120 x 125 | 2020
Očakávanie | oil on canvas - olej na plátne | 130 x 135 | 2020
Popoludnie | installation - inštalácia | oil on canvas - olej na plátne | 200 x 200 | 2021
Stena | acrylic on canvas - akryl na plátne | 150 x 200 | 2020
Izba | oil on canvas - olej na plátne | 170 x 190 | 2020
Otváranie | acrylic on canvas - akryl na plátne | 190 x 145 | 2019
Vzácny čas | acrylic on canvas - akryl na plátne | 190 x 145 | 2019
Miesto stretávania | acrylic on canvas - akryl na plátne | 180 x 170 | 2017
Čakanie na plnosť | acrylic on canvas - akryl na plátne | 200 x 160 | 2017
Trištvrte na dvoch | acrylic on canvas - akryl na plátne | 200 x 150 | 2017
Bariéra | installation - inštalácia | a mix of natural media - mix prírodných médií | 200 x 150 x 10 | 2019
Úkryt | installation - inštalácia | a mix of natural media - mix prírodných médií | 120 x 190 x 150 | 2021