Untitled - bez názvu | coloured pencil and pastel on paper - farebná ceruza a pastel na papieri | 150 x 135 | 2018
Kália | concrete relief from nine parts - betónový reliéf z deviatich častí | 128 x 96 | 2018
Untitled - bez názvu | concrete relief - betónový reliéf | 40 x 30 | 2018
Untitled - bez názvu | concrete relief - betónový reliéf | 20 x 30 | 2018
Untitled - bez názvu | from the series Botany - concrete relief | zo série Botanika - betónový reliéf | 43 x 30 | 2018
Untitled - bez názvu | a series of five reliefs - concrete and bulk pigment | séria piatich reliéfov - betón a sypaný pigment | 30 x 21 | 2018
Untitled - bez názvu | a series of five reliefs - concrete and bulk pigment | séria piatich reliéfov - betón a sypaný pigment | 30 x 21 | 2018
Untitled - bez názvu | a series of five reliefs - concrete and bulk pigment | séria piatich reliéfov - betón a sypaný pigment | 30 x 21 | 2018
Untitled - bez názvu | a series of five reliefs - concrete and bulk pigment | séria piatich reliéfov - betón a sypaný pigment | 30 x 21 | 2018
Untitled - bez názvu | a series of five reliefs - concrete and bulk pigment | séria piatich reliéfov - betón a sypaný pigment | 30 x 21 | 2018
Untitled - bez názvu | from the series Botany - coloured pigment drawing | zo série Botanika - kresba farebným pigmentom | 40 x 30 | 2018
Untitled - bez názvu | developer solution and pastel drawing on light sensitive paper - kresba vývojkou a pastelom na svetlo citlivý papier | 15 x 10 | 2018
Untitled - bez názvu | developer solution and pastel drawing on light sensitive paper - kresba vývojkou a pastelom na svetlo citlivý papier | 15 x 10 | 2018
Untitled - bez názvu | developer solution and pastel drawing on light sensitive paper - kresba vývojkou a pastelom na svetlo citlivý papier | 15 x 10 | 2018
Monika's previous works | Untitled from series Botany - bez názvu zo série Botanika | crayon and charcoal on paper - farebná ceruza a uhoľ na papieri | 150 x 200 | 2018
Monika's previous works | Untitled from series Botany - bez názvu zo série Botanika | crayon and charcoal on paper - farebná ceruza a uhoľ na papieri | 150 x 160 | 2018
Monika's previous works | Untitled from series Botany - bez názvu zo série Botanika | concrete relief - betónový reliéf | 70 x 45 | 2018
Monika's previous works | Untitled - bez názvu | detail z kresby | crayon - farebná ceruza | 100 x 150 | 2018
Monika's previous works | Untitled from series Botany - bez názvu zo série Botanika | concrete relief - betónový reliéf | 50 x 40 | 2018
Monika's previous works | Untitled from series Botany - bez názvu zo série Botanika | concrete relief - betónový reliéf | 40 x 50 | 2018
Monika's previous works | minerál | ink drawing, letterpress printing - kresba tušom, tlač z výšky | 40 x 50 | 2018
Monika's previous works | Untitled from series Evolution - bez názvu zo série Evolúcia | ink and pencil on paper - tuš a ceruza na papieri | 70 x 100 | 2016
Monika's previous works | minerál | monotype and letterpress printing on Japanese paper - monotypia a tlač z výšky na japonskom papieri | 30 x 40 | 2016
Monika's previous works | Untitled from series Evolution - bez názvu zo série Evolúcia | ink and charcoal on paper - tuš a uhoľ na papieri | 70 x 100 | 2018
Monika's previous works | pohľad do inštalácie | mixed materials: concrete, ceramic, wood - rôzne materiály: betón, keramika, drevo | 2018