O kľaknutie vyšší | akryl, olej na polystyréne | 200 x 100 | 2013 – 2016
Večer | tmel, brúsny papier, akryl, styrodur | 185 x 180 | 2015
Untitled - Bez názvu | akryl, tmel, styrodur | 55 x 20,5 | 2016
Povrazochodec | akryl, tmel, styrodur | 51,5 x 30 | 2015
Povrazochodec II. | akryl, tmel, styrodur | 60 x 43,5 | 2015
Untitled - Bez názvu | akryl, tmel, styrodur | 51 x 30 | 2016
Untitled - Bez názvu | olej, ceruzka, papier | 29,7 x 21 | 2014
Untitled - Bez názvu | akryl, ceruzka, papier | 29,7 x 21 | 2013
Untitled - Bez názvu | ceruzka, papier | 29,7 x 21 | 2016
Nedeľa | akryl, ceruzka, papier | 29,7 x 21 | 2016
Untitled - Bez názvu | ceruzka, papier | 29,7 x 21 | 2016
Untitled - Bez názvu | ceruzka, papier | 27,5 x 21 | 2016
Tep | olej, tmel, styrodur | 25 x 19,5 | 2015
Nevyspytateľné korenie | olej, tmel, styrodur | 34 x 22 | 2015
Untitled - Bez názvu | olej na plátne | 30 x 27 | 2013 - 2015
Untitled - Bez názvu | akryl, olej, tmel, styrodur | 39 x 29 | 2015
V šatke | akryl na plátne | 48,5 x 35,5 | 2013
Untitled II. - Bez názvu II. | olej, pigment na styrodure | 33 x 25 | 2015
Oddych po korení | olej, pigment, guma na styrodure | 180 x 270 | 2015
Nakľaknutie prázdna | akryl, olej, šelak na polystyréne | 220 x 100 | 2013
Sýtenie prázdna | akryl, pigment a tmel na styrodure | 200 x 125 | 2015
Zárubňa | ceruzka na papieri | 29,7 x 21 | 2010
Sušiak | ceruzka na papieri | 21 x 29,7 | 2011
Štrngnutie chlebmi | ceruzka na papieri | 42 x 29,7 | 2012
Cez vrstvy | ceruzka a šelak na papieri | 35 x 29,7 | 2011
Váha | ceruzka a olej na papieri | 29,7 x 21 | 2011