MULTIKULTÚRY X | painted frame, print on archival Hahnemühle photo paper, graphics, author's collection, herbarium and software – maľovaný rám, tlač na archívny fotopapier Hahnemühle, grafika, autorský zber, herbár a softvér | 130 x 100 x 6 | 2022
MULTIKULTÚRY X | painted frame, print on archival Hahnemühle photo paper, graphics, author's collection, herbarium and software – maľovaný rám, tlač na archívny fotopapier Hahnemühle, grafika, autorský zber, herbár a softvér | 130 x 100 x 6 | 2022
a look into the exhibition Flashing Meadows - pohľad do výstavy Flashing Meadows | ATELIER XIII | 2022
a look into the exhibition Flashing Meadows - pohľad do výstavy Flashing Meadows | ATELIER XIII | 2022
a look into the exhibition Flashing Meadows - pohľad do výstavy Flashing Meadows | ATELIER XIII | 2022
a look into the exhibition Flashing Meadows - pohľad do výstavy Flashing Meadows | ATELIER XIII | 2022
a look into the exhibition Flashing Meadows - pohľad do výstavy Flashing Meadows | ATELIER XIII | 2022
a look into the exhibition Flashing Meadows - pohľad do výstavy Flashing Meadows | ATELIER XIII | 2022
AKO VYSVETLIŤ NEOPLASTICIZMUS TROPICKÉMU OSTROVU | acrylic on canvas – akryl na plátne | 135 x 100 | 2016 – 2022
MULTIKULTÚRY Z | print (1/2), author's graphic technique, collection, herbarium, software and paper – print (1/2), autorská grafická technika, zber, herbár, softvér a papier | 80 x 35,3 | 2022
MODRÉ MULTIKULTÚRY | print (1/5), author's graphic technique, collection, herbarium, software and paper – print (1/5), autorská grafická technika, zber, herbár, softvér a papier | 50 x 35,3 | 2022
ŠOPA | print (1/5), author's graphic technique, collection, herbarium, software and paper – print (1/5), autorská grafická technika, zber, herbár, softvér a papier | 70,7 x 50 | 2022
MULTIKULTÚRY Y | print (1/5), author's graphic technique, collection, herbarium, software and paper – print (1/5), autorská grafická technika, zber, herbár, softvér a papier | 45 x 65 | 2022
ZÁNIK FOTBALU | print (1/5), author's graphic technique, collection, herbarium, software and paper – print (1/5), autorská grafická technika, zber, herbár, softvér a papier | 45 x 65 | 2022
FEED ME | print (1/5), author's graphic technique, collection, herbarium, software and paper – print (1/5), autorská grafická technika, zber, herbár, softvér a papier | 45 x 45 | 2022
STAROOTCOVSKÁ HORELA ŠOPA | photography, print on archival Hahnemühle photo paper – fotografia, tlač na archívny fotopapier Hahnemühle | 50 x 70,7 | 2022
PREDZÁHRADKA | photography, print on archival Hahnemühle photo paper – fotografia, tlač na archívny fotopapier Hahnemühle | 50 x 35,3 | 2022
MONŠTRUM | photography, print on archival Hahnemühle photo paper – fotografia, tlač na archívny fotopapier Hahnemühle | 65 x 45 | 2022
JABLKO NEZHORELO ĎALEKO OD STROMU | photography, print on archival Hahnemühle photo paper – fotografia, tlač na archívny fotopapier Hahnemühle | 40 x 60 | 2022
ZVIERA | photography, print on archival Hahnemühle photo paper – fotografia, tlač na archívny fotopapier Hahnemühle | 70,7 x 50 | 2022
EMPIRE (object) | wood, metal, optics, painting – drevo, kov, optika, maľba | 230 x 120 x 50 | 2022
a look into the exhibition Flashing Meadows - pohľad do výstavy Flashing Meadows | ATELIER XIII | 2022
a look into the exhibition Flashing Meadows - pohľad do výstavy Flashing Meadows | ATELIER XIII | 2022
a look into the exhibition Flashing Meadows - pohľad do výstavy Flashing Meadows | ATELIER XIII | 2022
a look into the exhibition Flashing Meadows - pohľad do výstavy Flashing Meadows | ATELIER XIII | 2022
a look into the exhibition Flashing Meadows - pohľad do výstavy Flashing Meadows | ATELIER XIII | 2022
a look into the exhibition Flashing Meadows - pohľad do výstavy Flashing Meadows | ATELIER XIII | 2022
a look into the exhibition Flashing Meadows - pohľad do výstavy Flashing Meadows | ATELIER XIII | 2022
a look into the exhibition Flashing Meadows - pohľad do výstavy Flashing Meadows | ATELIER XIII | 2022
Samuel's previous works | Olympic Dreams | acrylic on canvas - akryl na plátne | 155 x 135 | 2022
Samuel's previous works | Please don´t take me home | multimedia installation - multimediálna inštalácia | table football on pedestals, hand-painted details, sand, 3D printed objects and a tablet with video - stolný futbal na podstavcoch, ručne maľované detaily, piesok, 3D tlačené objekty a tablet s videom | 100 x 120 x 50 | 2021
Samuel's previous works | Hetrha Berlín Ondrušová-Viktorínová | ceramic mosaic on acrylic glass - keramická mozaika na akrylátovom skle | 80 x 50 x 5 | 2019
Samuel's previous works | Asociatívny atlas kultúrnej krajiny | installation of 6 wooden and spheres on brass and wooden bases with painting on the surface, one bar cabinet in the shape of a globe - inštalácia 6 drevených a gúľ na mosadzných a drevených podstavcoch s maľbou na povrchu, jedna barová skrinka v tvare glóbusu | wood, steel, brass, acrylic ball painted with acrylic - drevo, oceľ, mosadz, akrylátová guľa maľovaná akrylom | height of objects 50 - 110 cm - výška objektov 50 - 110 cm | 2021
Samuel's previous works | Asociatívny atlas kultúrnej krajiny | height of objects 50 - 110 cm - výška objektov 50 - 110 cm | 2021
Samuel's previous works | Stroj & Daňový úrad | graphics in the Black Holes edition - grafiky v edícii Čierne Diery | 3-4-color risography - 3-4-farebná risografia | 44 x 31 | 2021
Samuel's previous works | Can not see trees because of the forest | beech chair, photo, print on paper - buková stolička, fotografia, tlač na papieri | 85 x 55 x 45 | 2016
Samuel's previous works | Nová kronika | in collaboration with Viktor Feher - v spolupráci s Viktorom Feherom | exterior wall painting on the facade of the building of the Prešov Regional Museum - nástenná exteriérová maľba na fasáde objektu Krajského múzea Prešov | painting with acrylic and synthetic paints - maľba akrylovými a syntetickými farbami | 7 x 16 m | 2021
Samuel's previous works | 24 slnečných hodín | kinetic object/prototype of the invention - kinetický objekt/prototyp vynálezu | acrylic glass, milled wood, brass, photoresistors, servo motor, electronics - akrylové sklo, frézované drevo, mosadz, fotorezistory, servo motor, elektronika | 2017
Samuel's previous works | Ako sa dnes Mathé? | photograph printed on travertine - fotografia vytlačená na travertíne | 62 x 40 | 2021