Nejasnosť zamerania | oil on canvas – olej na plátne | 200 x 151 | 2022
Nejasnosť zamerania | oil on canvas – olej na plátne | 200 x 151 | 2022
a look into the exhibition (Post)human - pohľad do výstavy (Post)human | ATELIER XIII | 2022 - 2023
a look into the exhibition (Post)human - pohľad do výstavy (Post)human | ATELIER XIII | 2022 - 2023
a look into the exhibition (Post)human - pohľad do výstavy (Post)human | ATELIER XIII | 2022 - 2023
a look into the exhibition (Post)human - pohľad do výstavy (Post)human | ATELIER XIII | 2022 - 2023
a look into the exhibition (Post)human - pohľad do výstavy (Post)human | ATELIER XIII | 2022 - 2023
Sublimácia tela | oil on canvas – olej na plátne | 120 x 100 | 2021
Mapa viscerálnych stavov | oil on canvas – olej na plátne | unstressed – nenapnuté | 210 x 170 | 2022
Vnútorné transformacie | oil on canvas – olej na plátne | unstressed – nenapnuté | 210 x 170 | 2022
a look into the exhibition (Post)human - pohľad do výstavy (Post)human | ATELIER XIII | 2022 - 2023
a look into the exhibition (Post)human - pohľad do výstavy (Post)human | ATELIER XIII | 2022 - 2023
a look into the exhibition (Post)human - pohľad do výstavy (Post)human | ATELIER XIII | 2022 - 2023
a look into the exhibition (Post)human - pohľad do výstavy (Post)human | ATELIER XIII | 2022 - 2023
Viktor's previous works | Status quo | thread and oil on canvas - nite a olej na plátne | 200 x 160 | 2021
Viktor's previous works | After Rothko | thread and oil on canvas - nite a olej na plátne | 200 x 160 | 2020
Viktor's previous works | Splietanie Snov | threads and acrylic on a bed sheet - nite a akryl na postelnej plachte | 240 x 150 | 2021
Viktor's previous works | Architektúra vnútorných vzťahov | 30 minutes performance | 2018
Viktor's previous works | 1.CB.10a | 60 minutes performance | 2021 | Author of the photo: Marek Jančúch
Viktor's previous works | Rekontextualizácia obrazu | mix media | 260 x 520 | 2021
Viktor's previous works | Architektúra vnútorných vzťahov | installation | 400 x 400 | 2018
Viktor's previous works | Divinumomentum | 20 minutes performance | 30 m2 installation | 2022 | Author of the photo: Gabriela Birošová
Viktor's previous works | Priestorová pohybová partitúra | 240 minutes durational performance | 600 m2 installation | 2022