Vizuál IV. White | 3D printing – 3D tlač | 180 x 140 | 2021
Vizuál IV. White | 3D printing – 3D tlač | 180 x 140 | 2021
Vizuál I. White | 3D printing – 3D tlač | 160 x 140 | 2021
Vizuál III. Black | 3D printing – 3D tlač | 140 x 160 | 2021
Vizuál II. Black | 3D printing – 3D tlač | 120 x 160 | 2021
a look into the exhibition Entropy - pohľad do výstavy Entropia | ATELIER XIII | 2021
a look into the exhibition Entropy - pohľad do výstavy Entropia | ATELIER XIII | 2021
a look into the exhibition Entropy - pohľad do výstavy Entropia | ATELIER XIII | 2021
a look into the exhibition Entropy - pohľad do výstavy Entropia | ATELIER XIII | 2021
Virtuálny šperk | virtual jewel, augmented reality application - virtuálny šperk, aplikácia rozšírenej reality | 2021
a look into the exhibition Entropy - pohľad do výstavy Entropia | ATELIER XIII | 2021
a look into the exhibition Entropy - pohľad do výstavy Entropia | ATELIER XIII | 2021
a look into the exhibition Entropy - pohľad do výstavy Entropia | ATELIER XIII | 2021
a look into the exhibition Entropy - pohľad do výstavy Entropia | ATELIER XIII | 2021
AR Jewelry | vyšívaný qwerkód pre aplikáciu rozšírenej reality zobrazujúcej virtuálny šperk | cross stitch - krížová výšivka | 20 x 20 | 2019
AR Jewelry | vyšívané qwerkódy pre aplikáciu rozšírenej reality zobrazujúcej virtuálny šperk | cross stitch - krížová výšivka | 20 x 20 | 2019
VR Jewelery | a virtual reality interface application depicting virtual space jewelry - aplikácia pre rozhranie virtuálnej reality zobrazujúcej virtuálne vesmírne šperky | application - aplikácia | 2020
ANONYM offline | augmented reality - rozšírená realita | instagram filter - instagramový filter | 2020
ANONYM pixelized | augmented reality - rozšírená realita | instagram filter - instagramový filter | 2020
Maska | cross stitch - krížiková výšivka | 20 x 20 | 2020
Maska | cross stitch, 3D printing - krížiková výšivka, 3D tlač | 2020