HELENA TÓTHOVÁ

Diela Heleny Tóthovej, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII v roku 2018

You had a chance to see the artworks of Helena Tóthová in ATELIER XIII in 2018

▲ YFBMH | oil on canvas – olej na plátne | 155 x 155 | 2018 | price during the exhibition in 2018 – cena počas výstavy v roku 2018 | 2.500,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Light that shines for me in the dark of night | oil on canvas – olej na plátne | 222 x 65 | 2018 | sold

▲ Vstup do lesa | oil on canvas – olej na plátne | 70 x 100 | 2018 | sold

▲ Keď sa les nadýchne, urobí to vo farbách” | oil on canvas – olej na plátne | 80 x 110 | 2018 | sold

▲ I will walk with my hands bound | oil on canvas – olej na plátne | 145 x 165 | 2018 | price during the exhibition in 2018 – cena počas výstavy v roku 2018 | 2.100,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Breza1 | drawing on paper – kresba na papieri | 203 x 60 | 2018 | price during the exhibition in 2018 – cena počas výstavy v roku 2018 | 550,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Breza2 | drawing on paper – kresba na papieri | 203 x 60 | 2018 | price during the exhibition in 2018 – cena počas výstavy v roku 2018 | 550,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ No name – Bez názvu | drawing on paper – kresba na papieri | 30 x 30 | 2018 | price during the exhibition in 2018 – cena počas výstavy v roku 2018 | 300,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ No name – Bez názvu | drawing on paper – kresba na papieri | 30 x 30 | 2018 | price during the exhibition in 2018 – cena počas výstavy v roku 2018 | 300,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ No name – Bez názvu | drawing on paper – kresba na papieri | 30 x 30 | 2018 | price during the exhibition in 2018 – cena počas výstavy v roku 2018 | 300,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie