ILLUSTRATORS

Diela ilustrátoriek Romany Bejdovej, Helgy Pavelkovej, Klaudie Zorgovskej a Alžbety Božekovej, ktoré môžete vidieť v ATELIERi XIII v roku 2023

Illustrators Romana Bejdova’s, Helga Pavelkova’s, Klaudia Zorgovska’s and Alzbeta Bozekova’s artworks, which you can see in ATELIER XIII in 2023

▲ Author: Helga Pavelková | Fangirl flash | acrylic on paper | 42 x 30 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 130,- €

▲ Author: Helga Pavelková | Fan boy | acrylic on paper | 42 x 30 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 130,- € | sold

▲ Author: Helga Pavelková | Fangirl | acrylic on paper | 42 x 30 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 130,- €

▲ Author: Helga Pavelková | Strongman | air-dry clay, acrylic | 14 x 10 x 5 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 350,- €

▲ Author: Helga Pavelková | Painter | air-dry clay, acrylic | 9 x 8 x 7 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 350,- €

▲ Author: Helga Pavelková | Chef | air-dry clay, acrylic | 13 x 12 x 5 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 350,- €

▲ Author: Helga Pavelková | Philosopher | air-dry clay, acrylic | 10 x 7 x 4 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 350,- €

▲ Author: Helga Pavelková | Lollipop | air-dry clay, acrylic | 30 x 13 x 12 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 430,- € | sold

▲ Author: Helga Pavelková | Big fan | acrylic on paper | 42 x 42 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 120,- € | sold

▲ Author: Helga Pavelková | Bouquet | acrylic on paper | 42 x 42 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 120,- €

▲ Author: Helga Pavelková | Bring joy | acrylic on paper | 42 x 30 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 120,- €

▲ Author: Helga Pavelková | Cool | acrylic on paper | 42 x 30 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 120,- € | sold

▲ Author: Helga Pavelková | Culture proletariat | acrylic on paper | 42 x 42 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 120,- €

▲ Author: Helga Pavelková | Friends | acrylic on paper | 42 x 42 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 120,- €

▲ Author: Helga Pavelková | Chupar | acrylic on paper | 42 x 42 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 120,- €

▲ Author: Helga Pavelková | Lego | acrylic on paper | 42 x 42 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 120,- €

▲ Author: Helga Pavelková | Love wine | acrylic on paper | 51 x 36 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 120,- €

▲ Author: Helga Pavelková | Musichead | acrylic on paper | 42 x 42 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 120,- €

▲ Author: Helga Pavelková | Play ball | acrylic on paper | 42 x 42 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 120,- €

▲ Author: Helga Pavelková | Ridin wave | acrylic on paper | 42 x 42 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 120,- €

▲ Author: Helga Pavelková | RIP Binder | acrylic on paper | 42 x 30 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 120,- €

▲ Author: Helga Pavelková | Wine bottle | acrylic on paper | 51 x 36 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 120,- €

▲ Author: Helga Pavelková | We’ve got you | acrylic on paper | 51 x 36 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 120,- €

▲ Author: Helga Pavelková | Wine dive | acrylic on paper | 51 x 36 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 120,- €

▲ Author: Helga Pavelková | Wine on mind | acrylic on paper | 51 x 36 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 120,- €

▲ Author: Helga Pavelková | Wine mess | acrylic on paper | 42 x 42 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 120,- €

▲ Author: Romana Bejdová | V jablku je pravda | linocut | A2 | 2022 | 1/12 | price during the exhibition – cena počas výstavy 100,- €

▲ Author: Romana Bejdová | Pápež a Lamborhini | linocut | A2 | 2022 | 1/9 | price during the exhibition – cena počas výstavy 100,- €

▲ Author: Romana Bejdová | Dokonalá matka | linocut | A2 | 2022 | 1/12 | price during the exhibition – cena počas výstavy 100,- €

▲ Author: Romana Bejdová | Coming soon – 1m³ for everyone | linocut | A2 | 2022 | 1/5 | price during the exhibition – cena počas výstavy 100,- €

▲ Author: Romana Bejdová | Unexpected victory | linocut | A2 | 2022 | 1/5 | price during the exhibition – cena počas výstavy 100,- €

▲ Author: Alžbeta Božeková | Sishyphus’s | digital painting, print on paper | A4 | 2023 | 1/5 | price during the exhibition – cena počas výstavy 60,- €

▲ Author: Alžbeta Božeková | Spirit | digital painting, print on paper | A4 | 2023 | 1/5 | price during the exhibition – cena počas výstavy 60,- €

▲ Author: Alžbeta Božeková | Tetris | digital painting, print on paper | A4 | 2023 | 1/5 | price during the exhibition – cena počas výstavy 60,- €

▲ Author: Alžbeta Božeková | Thoughts | digital painting, print on paper | A4 | 2023 | 1/5 | price during the exhibition – cena počas výstavy 60,- €

▲ Author: Klaudia Zorgovská | Road | digital painting, print on paper | 26 x 45 | 2023 | 1/50 | price during the exhibition – cena počas výstavy 80,- €

▲ Author: Klaudia Zorgovská | Somewhere | digital painting, print on paper | 42 x 32 | 2023 | 1/50 | price during the exhibition – cena počas výstavy 80,- €