Industrial Aesthetics Challenge for universities

CTP & ATELIER XIII vyhlasujú druhý ročník súťaže o návrh dizajnu na stenu priemyselnej haly!

 

 

 

Hľadá sa dizajn na stenu priemyselnej haly!
Ukáž, čo je v tebe a premeň túto stenu priemyselnej haly v CTPark Žilina Airport na umelecké dielo. 

 

 

Na autora víťazného návrhu čaká finančná odmena 1.000 € !

Európsky developer, vlastník a správca priemyselných a logistických nehnuteľností CTP v spolupráci s Jurajom Ličkom z galérie ATELIERu XIII vyhlasujú súťaž o najlepší grafický návrh na stenu priemyselnej haly s názvom Industrial Aesthetics Challenge for universities.

 

 

Pre koho je súťaž určená?

Do súťaže sa môžu zapojiť študenti vysokých škôl s umeleckým zameraním. Na grafickom návrhu môžu pracovať ako jednotlivci, tak aj skupiny.

 

 

Téma dizajnu

Témou dizajnu je priemyselná estetika. Návrh by mal byť inšpirovaný napríklad prvkami spojenými so stavbou a stavebnými strojmi a materiálmi, priemyslom, fabrikami, logistikou či výrobnou technológiou. Návrh by mal prezentovať estetiku, ktorá sa v týchto témach skrýva.

 

 

Čo všetko by mal tvoj grafický návrh spĺňať, aby bol zaradený do súťaže?

1) Grafický návrh vytvor v grafickom programe Illustrator.

2) Návrh umiestni iba do vyznačeného bieleho priestoru súboru (Podklad – Súťažný návrh VŠ – CTPark Žilina Airport), aby sa zachovala proporcia a rozmer maľby. Vyznačený priestor je presným zmenšením rozmerov steny priemyselnej haly, na ktorú sa bude víťazný grafický návrh realizovať.

Podklad – Súťažný návrh VŠ – CTPark Žilina Airport
STIAHNEŠ TU

3) Grafický návrh musí byť realizovaný v krivkách.

4) Súbor ulož a pošli do súťaže vo formáte AI.

5) Grafický návrh musí byť realizovaný vo vrstvách. Každá vrstva skice musí byť uložená v samostatných vrstvách (layers).

6) Tvoj grafický návrh nesmie obsahovať prechody farieb (gradient). Bude teda obsahovať len plochy plné farby bez prechodu či tieňovania.

7) Do grafického návrhu nepatria vulgárnosti, politické témy či logá značiek.

8) Tvoj grafický návrh bude obsahovať max. 20 druhov farieb počítajúc aj čiernu a bielu farbu. Farebnú špecifikáciu ulož ako samostatný súbor v RGB.

 

 

Priebeh súťaže a dôležité termíny

1) NAJNESKÔR do 29. februára 2024 naskenuj a pošli vyplnenú a podpísanú prihlášku na e-mailovú adresu barbora.drobna@ctp.eu. Do predmetu e-mailu uveď: Industrial Aesthetics Challenge for universities_Prihlaska_TVOJE MENO (MENÁ, AK SÚŤAŽÍ SKUPINA).

PRIHLÁŠKU STIAHNEŠ TU

 

2) NAJNESKÔR do 1. apríla 2024 nahraj svoj grafický návrh spolu so špecifikáciou farieb na internetové úložisko (napríklad Disk Google, wetransfer.com, alebo dropbox.com) a odkaz (link) na nahrané súbory nám pošli na e-mailovú adresu: barbora.drobna@ctp.eu. Do predmetu e-mailu uveď: Industrial Aesthetics Challenge for universities_Graficky navrh_TVOJE MENO (MENÁ, AK SÚŤAŽÍ SKUPINA).

3) Výsledky budú zverejnené tu na tejto web stránke do 10. mája 2024. Výhercu budeme kontaktovať.

 

 

Hodnotiaca komisia: Juraj Ličko a porotca zastupujúci CTP.
Bodovanie: 0 – 10 b – vizuálne stvárnenie a stvárnenie témy priemyselná estetika, 0 – 10 b realizovateľnosť maľby podľa grafického návrhu.

Realizácia maľby víťazného grafického návrhu je očakávaná v období rokov 2024/2025.
Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu termínov súvisiacich so súťažou.

 

Tešíme sa na Tvoj návrh!