Industrial Aesthetics Challenge

CTP & ATELIER XIII vyhlasujú druhý ročník súťaže o návrh dizajnu na požiarnu nádrž!

 

 

Hľadá sa dizajn na požiarnu nádrž s technickou miestnosťou!
Ukáž, čo je v tebe a premeň túto požiarnu nádrž s technickou miestnosťou v CTPark Žilina Airport na umelecké dielo. 

 

Na autora víťazného návrhu čaká finančná odmena 500 € !

Európsky developer, vlastník a správca priemyselných a logistických nehnuteľností CTP v spolupráci s Jurajom Ličkom z galérie ATELIERu XIII vyhlasujú súťaž o najlepší grafický návrh na požiarnu nádrž s technickou miestnosťou s názvom Industrial Aesthetics Challenge.

 

 

Pre koho je súťaž určená?

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci stredných škôl s umeleckým zameraním. Na grafickom návrhu môžu pracovať ako jednotlivci, tak aj skupiny.

 

 

Téma dazajnu

Témou dizajnu je priemyselná estetika. Návrh by mal byť inšpirovaný napríklad prvkami spojenými so stavbou a stavebnými strojmi a materiálmi, priemyslom, fabrikami, logistikou či výrobnou technológiou. Návrh by mal prezentovať estetiku, ktorá sa v týchto témach skrýva.

 

 

Čo všetko by mal tvoj grafický návrh spĺňať, aby bol zaradený do súťaže?

1) Grafický návrh vytvor v grafickom programe Illustrator.

2) Návrh umiestni iba do vyznačeného bieleho priestoru súboru (Podklad – Súťažný návrh SŠ – CTPark Žilina Airport), aby sa zachovala proporcia a rozmer maľby. Vyznačený priestor je presným zmenšením rozmerov plochy, na ktorú sa bude víťazný grafický návrh realizovať. Mysli na to, že plocha pri samotnej požiarnej nádrži je v skutočnosti okrúhly objekt, takže okraje plochy na nákrese sa v realite spoja a prechod tak bude plynulý. Podobne, ako pri návrhoch patternu.

Podklad – Súťažný návrh SŠ – CTPark Žilina Airport
STIAHNEŠ TU

3) Grafický návrh musí byť realizovaný v krivkách.

4) Súbor ulož a pošli do súťaže vo formáte AI.

5) Grafický návrh musí byť realizovaný vo vrstvách. Každá vrstva skice musí byť uložená v samostatných vrstvách (layers).

6) Tvoj grafický návrh nesmie obsahovať prechody farieb (gradient). Bude teda obsahovať len plochy plné farby bez prechodu či tieňovania.

7) Do grafického návrhu nepatria vulgárnosti, politické témy či logá značiek.

8) Tvoj grafický návrh bude obsahovať max. 20 druhov farieb počítajúc aj čiernu a bielu farbu. Farebnú špecifikáciu ulož ako samostatný súbor v RGB.

 

 

Priebeh súťaže a dôležité termíny

1) NAJNESKÔR do 15. februára 2024 naskenuj a pošli vyplnenú a podpísanú prihlášku na e-mailovú adresu barbora.drobna@ctp.eu. Do predmetu e-mailu uveď: Industrial Aesthetics Challenge_Prihlaska_TVOJE MENO (MENÁ, AK SÚŤAŽÍ SKUPINA).

PRIHLASOVANIE UKONČENÉ

 

2) NAJNESKÔR do 1. apríla 2024 nahraj svoj grafický návrh spolu so špecifikáciou farieb na internetové úložisko (napríklad Disk Google, wetransfer.com, alebo dropbox.com) a odkaz (link) na nahrané súbory nám pošli na e-mailovú adresu: barbora.drobna@ctp.eu. Do predmetu e-mailu uveď: Industrial Aesthetics Challenge_Graficky navrh_TVOJE MENO (MENÁ, AK SÚŤAŽÍ SKUPINA).

3) Výsledky budú zverejnené tu na tejto web stránke do 10. mája 2024. Výhercu budeme kontaktovať.

 

 

Hodnotiaca komisia: Juraj Ličko a porotca zastupujúci CTP.
Bodovanie: 0 – 10 b – vizuálne stvárnenie a stvárnenie témy priemyselná estetika, 0 – 10 b realizovateľnosť maľby podľa grafického návrhu.

Realizácia maľby víťazného grafického návrhu je očakávaná v období leto/jeseň 2024.
Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu termínov súvisiacich so súťažou.

 

Tešíme sa na Tvoj návrh!

 


 

Výsledky súťaže

 

1. miesto

Autorkou víťazného návrhu designu na požiarnu nádrž s technickou miestnosťou je Karina Borucká zo Školy umeleckého priemyslu v Košiciach. 

24 bodov

 

2. miesto

Autorky návrhu designu Hana Bombergerová a Sofia Tuptová zo Školy umeleckého priemyslu v Košiciach. 

23 bodov

 

Autorka návrhu designu Petra Hažerová zo Školy umeleckého priemyslu v Košiciach. 

23 bodov

 

Autorka návrhu designu Amina Al-Husseiová zo Školy umeleckého priemyslu v Košiciach. 

23 bodov

 

Autorka návrhu designu Martina Kokošková zo Školy umeleckého priemyslu v Košiciach. 

23 bodov

 

Autorka návrhu designu Lola Kosár zo Školy umeleckého priemyslu Jozefa Vydru v Bratislave. 

23 bodov

 

3. miesto

Autorka návrhu designu Sofia Fašanoková Školy umeleckého priemyslu Jozefa Vydru v Bratislave.

22 bodov

 

Autorka návrhu designu Tereza Harajková Školy umeleckého priemyslu Jozefa Vydru v Bratislave.

22 bodov

 

4. miesto

Autorky návrhu designu Adriána Bandurčinová a Sofia Fornandeľová zo Školy umeleckého priemyslu v Košiciach.

20 bodov

 

5. miesto

Autorka návrhu designu Zdenka Buknová zo Školy umeleckého priemyslu v Ružomberku.

18 bodov

 

6. miesto

Autori návrhu designu Lucas Dubecký a Samuel Kušnier zo Školy umeleckého priemyslu v Košiciach.

17 bodov

 

7. miesto

Autorka návrhu designu Nikola Ševčíková zo Školy umeleckého priemyslu v Nižnej.

14 bodov

 

Ďakujeme za účasť