Interview with Viki Kollerová in the Čerstvé ovocie show

Skúmanie možností, ako vytvárať nečakané vzťahy so živou aj neživou prírodou, je pre tvorbu Viki Kollerovej za poslednú dekádu nosné. Na pozadí monochromatických zrastov ľudského tela a prírodného prostredia cítiť túžbu niekam patriť, doplniť to, čo chýba, a nakoniec sa úplne stratiť v splynutí nezlúčiteľného. Médium fotografie autorke umožňuje vytvárať surreálne scény, ktoré sú prekvapivo pevne zasadené v realite. Performatívnym prístupom sa diela stávajú osobným záznamom živelného spoznávania sveta, v jeho najčistejšej, prirodzenej podobe.

Exploring the vast field of many-splendoured ways to connect with organic and inorganic nature is central for the last decade of Viki Kollerová’s work. The monochromatic blending of the human body and the natural environment reflects the desire to belong, fill in an empty space or completely disappear in the unity of the incompatible. Through the medium of photography, the author is able to create surreal scenes, which are surprisingly firmly rooted in reality. Due to the performative character of her self-portraits, the works become personal recollections of the unrestrained interactions with the world, in its purest, natural form.

 

LINK