JAKUB REKEN

Diela Jakuba Rekena, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII v roku 2022

You had a chance to see the artworks of Jakub Reken in ATELIER XIII in 2022

▲ Eggoland | acrylic and oil on canvas – akryl a olej na plátne | 180 x 180 | 2021 | price during the exhibition – cena počas výstavy 5.000,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Ikonikon (diptych) | acrylic and oil on wood – akryl a olej na dreve | 160 x 80 | 2021 | price during the exhibition – cena počas výstavy 3.000,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Snake doesn’t get tired | acrylic and oil on canvas – akryl a olej na plátne | 240 x 180 | 2017 | price during the exhibition – cena počas výstavy 7.000,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Fishland | acrylic and oil on canvas – akryl a olej na plátne | 240 x 360 | 2016 | price during the exhibition – cena počas výstavy 10.000,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie