KATARÍNA JANEČKOVÁ WALSHE & MALONE

Diela Kataríny Janečkovej Walshe a Maloneho, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII v roku 2021

You had a chance to see the artworks of Katarína Janečková Walshe and Malone in ATELIER XIII in 2021

▲ Growing together in Corpus Christi | acrylic on canvas – akryl na plátne | 125 x 196,3 | 2021 | sold

▲ Janečková Walshe 3 | acrylic on canvas – akryl na plátne | 17,5 x 22,7 | 2021 | sold

▲ Janečková Walshe 4 | acrylic on canvas – akryl na plátne | 23 x 17,9 | 2021 | sold

▲ Janečková Walshe 5 | acrylic on canvas – akryl na plátne | 23 x 18 | 2021 | sold

▲ Janečková Walshe 11 | acrylic on canvas – akryl na plátne | 20,5 x 25,5 | 2021 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 2.400,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Janečková Walshe 8 | acrylic on canvas – akryl na plátne | 25,8 x 20,5 | 2021 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 2.400,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Janečková Walshe 12 | acrylic on canvas – akryl na plátne | 20,5 x 25,5 | 2021 | sold

▲ Janečková Walshe 10 | acrylic on canvas – akryl na plátne | 36 x 28 | 2021 | sold

▲ Janečková Walshe & Malone 2 | acrylic on canvas and photography – akryl na plátne a fotografia | 30,8 x 62 | 2021 | sold

▲ Janečková Walshe 2 | acrylic on canvas – akryl na plátne | 17,5 x 23 | 2021 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 1.800,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Janečková Walshe 7 | acrylic on canvas – akryl na plátne | 23 x 17,7 | 2021 | sold

▲ Janečková Walshe 13 | acrylic on canvas – akryl na plátne | 23 x 17,8 | 2021 | sold

▲ Janečková Walshe 9 | acrylic on canvas – akryl na plátne | 20,5 x 25,5 | 2021 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 2.400,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Janečková Walshe 15 | acrylic on canvas – akryl na plátne | 35,7 x 28,2 | 2021 | sold

▲ Janečková Walshe & Malone 3 | acrylic and photography on paper – akryl a fotografia na papieri | 75,5 x 57,8 | 2021 | sold

▲ Janečková Walshe & Malone 4 | acrylic and photography on paper – akryl a fotografia na papieri | 75,7 x 57,8 | 2021 | sold

▲ Janečková Walshe & Malone 9 | ink and photography on paper – tuš a fotografia na papieri | 52,5 x 40 | 2021 | sold

▲ Janečková Walshe & Malone 13 | acrylic and photography on canvas – akryl a fotografia na plátne | 52,6 x 40,1 | 2021 | sold

▲ Janečková Walshe & Malone 14 | acrylic and photography on canvas – akryl a fotografia na plátne | 47,6 x 56,5 | 2021 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 1.600,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Janečková Walshe & Malone 11 | acrylic and photography on paper – akryl a fotografia na papieri | 63 x 51,6 | 2021 | sold

▲ Janečková Walshe & Malone 12 | acrylic and photography on paper – akryl a fotografia na papieri | 87 x 62,8 | 2021 | sold

▲ Janečková Walshe & Malone 6 | acrylic, photography and ink on paper – akryl, fotografia a tuš na papieri | 56,5 x 47,5 | 2021 | sold

▲ Janečková Walshe & Malone 10 | acrylic, photography and ink on paper – akryl, fotografia a tuš na papieri | 56,5 x 47,5 | 2021 | sold

▲ Janečková Walshe & Malone 8 | acrylic and photography on paper – akryl a fotografia na papieri | 75,7 x 57,8 | 2021 | sold

▲ Janečková Walshe & Malone 7 | acrylic and photography on paper – akryl a fotografia na papieri | 75,6 x 57,8 | 2021 | sold

▲ Janečková Walshe & Malone 5 | acrylic and photography on paper – akryl a fotografia na papieri | 75,5 x 57,8 | 2021 | sold

▲ Janečková Walshe & Malone 15 | acrylic and photography on paper – akryl a fotografia na papieri | 46 x 64 | 2021 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 1.400,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Janečková Walshe & Malone 16 | acrylic and photography on canvas – akryl a fotografia na plátne | 58 x 75,5 | 2021 | sold

▲ Janečková Walshe 16 | acrylic and ink on paper – akryl a tuš na papieri | 56,5 x 47,5 | 2021 | sold

▲ Janečková Walshe 14 | acrylic on canvas – akryl na plátne | 35,6 x 28 | 2021 | sold

▲ Malone 1 | 27 x 22 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 330,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 2 | 27 x 22 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 330,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 3 | 23,2 x 30,7 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 340,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone | Morning light guidance | 41 x 28,5 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 440,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 4 | 27,2 x 22,2 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 330,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 5 | 17,5 x 12,5 | photography – fotografia | 2020 | sold

▲ Malone 6 | 27,2 x 22,2 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | pprice during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 330,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 7 | 41 x 28,3 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 440,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 8 | 57,5 x 42,5 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 600,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 9 | 27,2 x 22,2 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 330,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 10 | 27,2 x 22 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 330,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 11 | 41 x 28,3 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | sold

▲ Malone 12 | 27,2 x 22,2 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 330,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 13 | 15 x 12,7 | photography – fotografia | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 270,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 14 | 27,2 x 22,2 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 330,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 15 | 41 x 28,5 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 440,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 16 | 17,5 x 12,5 | photography – fotografia | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 270,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 17 | 41 x 28,3 | photography – fotografia | with frame- s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 440,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 18 | 64,2 x 46,3 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 760,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 19 | 30,8 x 22 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 340,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 20 | 41 x 28,3 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 440,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 21 | 52,5 x 40 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 640,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 22 | 41 x 28,3 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 440,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone | Ask again later | 27,2 x 22,2 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 330,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 23 | 27,2 x 22,2 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 330,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 24 | 27,2 x 22,2 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 330,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone | One page at a time | 41 x 28,3 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 440,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 25 | 27,2 x 22,2 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 330,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 26 | 41 x 28,5 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 440,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 27 | 27,2 x 22,2 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 330,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 28 | 17,5 x 12,5 | photography – fotografia | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 270,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 29 | 27,2 x 22,2 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 330,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 30 | 17,5 x 12,5 | photography – fotografia | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 270,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 31 | 27,2 x 22,2 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 330,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 32 | 17,5 x 12,5 | photography – fotografia | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 270,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 33 | 17,5 x 12,5 | photography – fotografia | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 270,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 34 | 17,5 x 12,5 | photography – fotografia | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 270,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 35 | 17,5 x 12,5 | photography – fotografia | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 270,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 36 | 27,2 x 22,2 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | sold

▲ Malone 37 | 30 x 20 | photography – fotografia | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 340,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 38 | 41 x 28,5 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 440,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 39 | 20,6 x 28,3 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 330,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 40 | 41 x 28,3 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 440,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 41 | 41 x 28,3 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 440,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 42 | 28,2 x 20,8 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 340,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 43 | 15 x 10 | photography – fotografia | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 270,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 44 | 17,8 x 12,5 | photography – fotografia | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 270,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 45 | 17,8 x 12,5 | photography – fotografia | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 270,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 46 | 27,2 x 22,3 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 330,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 47 | 41 x 28,3 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 440,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 48 | 41 x 28,4 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 440,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 49 | 17,8 x 12,5 | photography – fotografia | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 270,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 50 | 52,6 x 37,5 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 600,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 51 | 27 x 22 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 330,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 52 | 27,2 x 22,2 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 330,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 53 | 27,2 x 22,2 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 330,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Malone 54 | 57,8 x 42,5 | photography – fotografia | with frame – s rámom | 2020 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 600,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie