KRISTÍNA KANDRIKOVÁ

Diela Kristíny Kandrikovej, ktoré môžete vidieť v ATELIERi XIII v roku 2023

Kristina Kandrikova’ artworks, which you can see in ATELIER XIII in 2023

▲ Nočné ticho II. | oil on canvas – olej na plátne | 160 x 150 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 2.700,- €

▲ Prázdno ako plnosť všetkého | oil on canvas – olej na plátne | 160 x 140 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 2.700,- €

▲ Slnko chcelo Mesiacom byť | oil on canvas – olej na plátne | 160 x 140 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 2.800,- €

▲ To, čo stále hľadáš, si ty sám | acrylic on canvas – akryl na plátne | 120 x 90 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 1.500,- €

▲ Dualita v priestore | oil on canvas – olej na plátne | 50 x 50 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 400,- €