KRISTÍNA KANDRIKOVÁ

Diela Kristíny Kandrikovej, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII v roku 2023

You had a chance to see the artworks of Kristina Kandrikova in ATELIER XIII in 2023

▲ Nočné ticho II. | oil on canvas – olej na plátne | 160 x 150 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 2.700,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Prázdno ako plnosť všetkého | oil on canvas – olej na plátne | 160 x 140 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 2.700,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Slnko chcelo Mesiacom byť | oil on canvas – olej na plátne | 160 x 140 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 2.800,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ To, čo stále hľadáš, si ty sám | acrylic on canvas – akryl na plátne | 120 x 90 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 1.500,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Dualita v priestore | oil on canvas – olej na plátne | 50 x 50 | 2023 | price during the exhibition – cena počas výstavy 400,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie