LIVE – Ľubomíra Sekerášová ~ Seeker of the New Dawn

Vo štvrtok 25. februára o 18:00 máme pre vás pripravenú NAŽIVO online komentovanú prehliadku výstavy diel Ľubomíry Sekerášovej s názvom Seeker of the New Dawn.

On Thursday, February 25, at 6 p.m., we have prepared a LIVE online commented visit of Ľubomíra Sekerášova’s exhibition called Seeker of the New Dawn for you.

 

Nakoľko nám pandémia koronavírusu nedovolí privítať vás osobne v ATELIERi XIII, rozhodli sme sa s vami stretnúť aspoň online.😷✊ Preto si môžete online na svojom telefóne, alebo na počítači pozrieť naživo video z priestorov ATELIERu XIII, v ktorom vám o výstave Seeker of the New Dawn porozpráva autorka diel Ľubomíra Sekerášová. Prajeme príjemné sledovanie a veľa zábavy.🙌

Since we cannot welcome you personally in ATELIER XIII due to coronavirus pandemic, we decided to meet with you at least online.😷✊ That’s why you can watch an online LIVE video from ATELIER XIII on your phone or computer, where the author of the artworks Ľubomíra Sekerášová will talk about her exhibition Seeker of the New Dawn. Have fun and enjoy watching.🙌