LIVE – ŽOFIA DUBOVÁ ~ Od severu hora…

Nakoľko nám pandémia koronavírusu nedovolí privítať vás osobne v ATELIERi XIII, rozhodli sme sa s vami stretnúť aspoň online.😷✊ Preto si môžete online na svojom telefóne, alebo na počítači pozrieť naživo video z priestorov ATELIERu XIII, v ktorom vám o výstave Od severu hora … porozpráva autorka diel Žofia Dubová s kurátorom výstavy s Palom Machom.

Prajeme príjemné sledovanie a veľa zábavy. 🙌

Since we cannot welcome you personally in ATELIER XIII due to coronavirus pandemic, we decided to meet with you at least online.😷✊ That’s why you can watch an online LIVE video from ATELIER XIII on your phone or computer, where the author of the artworks Žofia Dubová will talk about her exhibition From the North by Hill … with the curator of the exhibition Palo Macho.

Have fun and enjoy watching 🙌