ĽUBOMÍRA SEKERÁŠOVÁ

Diela Ľubomíry Sekerášovej, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII v roku 2020 – 2021

You had a chance to see the artworks of Ľubomíra Sekerášová in ATELIER XIII in 2020 – 2021

▲ Andrea | acrylic and ink on canvas – akryl a tuš na plátne | 135 x 90 | 2020 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ Mandy | acrylic and ink on canvas – akryl a tuš na plátne | 135 x 85 | 2020 | sold

▲ Seeker of the new dawn | acrylic, oil and ink on canvas – akryl, olej a tuš na plátne | 200 x 135 | 2020 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ Magda | ink on paper – tuš na papieri | 145 x 80 | 2020 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ Sunset Peaks | acrylic and ink on canvas – akryl a tuš na plátne | 158 x 285 | 2020 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ Firelove | acrylic and ink on canvas – akryl a tuš na plátne | 213 x 142 | 2020 | sold