LUCIA OLEŇOVÁ

Diela Lucie Oleňovej, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII v roku 2019

You had a chance to see the artworks of Lucia Oleňová in ATELIER XIII in 2019

▲ Primavera | acrylic on canvas – akryl na plátne | 210 x 200 | 2019 | sold

▲ Objekt Corpus Anima | acrylic on canvas, sewed canvas – akryl na plátne, zošité plátno | 190 | 2019 | price during the exhibition – cena počas výstavy 2.550,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Objekt Skelet | oil on canvas, sewed canvas – olej na plátne, zošité plátno | 80 x 40 | 2019 | price during the exhibition – cena počas výstavy 2.500,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Multi-skelet | ink on paper – tuš na papieri | A3 | 2019 | price during the exhibition – cena počas výstavy 300,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Dvoj-skelet | ink on paper – tuš na papieri | A3 | 2019 | price during the exhibition – cena počas výstavy 300,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Skelet | ink on paper – tuš na papieri | A3 | 2019 | price during the exhibition – cena počas výstavy 300,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Organizmy | collage on paper – koláž na papieri | A3 | 2019 | sold

▲ Syntéza | acrylic and oil on canvas – akryl a olej na plátne | 108 x 72 | 2019 | sold