LUCIA OLEŇOVÁ

Diela Lucie Oleňovej, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Lucia Oleňová in ATELIER XIII

▲ Primavera | acrylic on canvas – akryl na plátne | 210 x 200 | 2019 | sold

▲ Objekt Corpus Anima | acrylic on canvas, sewed canvas – akryl na plátne, zošité plátno | 190 | 2019 | 2.550,- €

▲ Objekt Skelet | oil on canvas, sewed canvas – olej na plátne, zošité plátno | 80 x 40 | 2019 | 2.500,- €

▲ Multi-skelet | ink on paper – tuš na papieri | A3 | 2019 | 300,- €

▲ Dvoj-skelet | ink on paper – tuš na papieri | A3 | 2019 | 300,- €

▲ Skelet | ink on paper – tuš na papieri | A3 | 2019 | 300,- €

▲ Organizmy | collage on paper – koláž na papieri | A3 | 2019 | sold

▲ Syntéza | acrylic and oil on canvas – akryl a olej na plátne | 108 x 72 | 2019 | 1.180,- €