Ján Hrčka ★ Just 13

EXHIBITOR ~ JÁN HRČKA
EXHIBITION ~ JUST 13
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~ PURIST

Od 13. januára do 10. marca 2017 v ATELIERi XIII
From 13 January till 10 March 2017 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT

ARTIST’S PORTFOLIO

 

TEXT FOR THE EXHIBITION

Portréty hviezd z prehrávaných CD v aute na turné, popíjanie z fiaš a cakanie na najbližšiu pumpu, kde príde úľava. Maľba/objekty za posledný polrok mojej tvorby v sebe nesú mix už tradičných záznamov banálnych situácií, predmetov so štipkou naivity, ironizácie a odkazy na záujmy, ako napríklad láska k hudbe či práci v ateliéri. V obrazoch sa často objavujú aj predmety, ktoré sú charakteristické pre punkovú subkultúru (pyramídy, vybíjané opasky, diery na rifiach). Opakuje sa aj motív fiaš (séria Dancing bottles, Bottle Tree), ktorý ešte nevyprchal z mojej diplomovej práce s názvom krčma.

Portraits of stars from CDs played in the car on the tour, drinking from bottles and waiting for the closest gas station, where relief will come. Paintings/objects from the last half year of my work bear a mixture of already traditional records of banal situations, subjects with a bit of ingenousness, irony and references to interests, such as love for music or work in atelier. In paintings, objects typical for punk subculture often appear (pyramids, studded belts, holes on jeans). The theme of bottles from my diploma work called “Pub” is repeated (Dancing bottles, Bottle Tree), it still did not evaporate.

 

360° VIEW