MARTINA RÖTLINGOVÁ

Diela Martiny Rötlingovej, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII v roku 2020

You had a chance to see the artworks of Martina Rötlingová in ATELIER XIII in 2020

▲ The Three Graces | oil and acrylic on canvas – olej a akryl na plátne | 120 | 2020 | price during the exhibition in 2020 – cena počas výstavy v roku 2020 | 1.680,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ The Birth of Venus | oil on canvas – olej na plátne | 80 x 60 | 2020 | price during the exhibition in 2020 – cena počas výstavy v roku 2020 | 980,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Olympia | oil on canvas – olej na plátne | 80 x 60 | 2020 | price during the exhibition in 2020 – cena počas výstavy v roku 2020 | 980,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Magdalen | oil and acrylic spray on canvas – olej a akrylový sprej na plátne | 40 | 2020 | price during the exhibition in 2020 – cena počas výstavy v roku 2020 | 480,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Andromeda | oil and acrylic spray on canvas – olej a akrylový sprej na plátne | 60 x 50 | 2020 | price during the exhibition in 2020 – cena počas výstavy v roku 2020 | 850,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Leda and the Swan | oil and acrylic spray on canvas – olej a akrylový sprej na plátne | 60 x 50 | 2020 | price during the exhibition in 2020 – cena počas výstavy v roku 2020 | 790,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ The bather (after Ingers) | oil and acrylic spray on canvas – olej a akrylový sprej na plátne | 50 x 30 | 2020 | price during the exhibition in 2020 – cena počas výstavy v roku 2020 | 480,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ The Venus | oil and acrylic spray on canvas – olej a akrylový sprej na plátne | 50 x 30 | 2020 | price during the exhibition in 2020 – cena počas výstavy v roku 2020 | 480,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Nike of Samothrace | oil and acrylic spray on canvas – olej a akrylový sprej na plátne | 30 x 40 | 2020 | price during the exhibition in 2020 – cena počas výstavy v roku 2020 | 390,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Eve | oil on mirror – olej na zrkadle | 60 x 40 | 2020 | price during the exhibition in 2020 – cena počas výstavy v roku 2020 | 350,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie