MARTINA RÖTLINGOVÁ

Diela Martiny Rötlingovej, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Martina Rötlingová in ATELIER XIII

▲ The Three Graces | oil and acrylic on canvas – olej a akryl na plátne | 120 | 2020 | 1.680,- €

▲ The Birth of Venus | oil on canvas – olej na plátne | 80 x 60 | 2020 | 980,- €

▲ Olympia | oil on canvas – olej na plátne | 80 x 60 | 2020 | 980,- €

▲ Magdalen | oil and acrylic spray on canvas – olej a akrylový sprej na plátne | 40 | 2020 | 480,- €

▲ Andromeda | oil and acrylic spray on canvas – olej a akrylový sprej na plátne | 60 x 50 | 2020 | 850,- €

▲ Leda and the Swan | oil and acrylic spray on canvas – olej a akrylový sprej na plátne | 60 x 50 | 2020 | 790,- €

▲ The bather (after Ingers) | oil and acrylic spray on canvas – olej a akrylový sprej na plátne | 50 x 30 | 2020 | 480,- €

▲ The Venus | oil and acrylic spray on canvas – olej a akrylový sprej na plátne | 50 x 30 | 2020 | 480,- €

▲ Nike of Samothrace | oil and acrylic spray on canvas – olej a akrylový sprej na plátne | 30 x 40 | 2020 | 390,- €

▲ Eve | oil on mirror – olej na zrkadle | 60 x 40 | 2020 | 350,- €