MATEJ MATURKANIČ

Diela Mteja Maturkaniča, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII v roku 2022

You had a chance to see the artworks of Matej Maturkanič in ATELIER XIII in 2022

▲ Untitled – bez názvu | mixed media on canvas – mix medií na plátne | 150 x 120 | 2022 | sold

▲ Layers 1 | monotype on paper – monotypia na papieri | 42,5 x 42,5 | 2022 | price during the exhibition in 2022 – cena počas výstavy v roku 2022 | 500,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Layers 2 | monotype on paper – monotypia na papieri | 42,5 x 42,5 | 2022 | price during the exhibition in 2022 – cena počas výstavy v roku 2022 | 500,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Green Line | acrylic, spray and oil on canvas – akryl, sprej a olej na plátne | 170 x 160 | 2022 | price during the exhibition in 2022 – cena počas výstavy v roku 2022 | 2.300,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled – bez názvu | acrylic and oil on canvas – akryl a olej na plátne | 180 x 25 | 2022 | price during the exhibition in 2022 – cena počas výstavy v roku 2022 | 600,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Too Much | acrylic, spray and oil on canvas – akryl, sprej a olej na plátne | 150 x 140 | 2022 | price during the exhibition in 2022 – cena počas výstavy v roku 2022 | 2.200,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled – bez názvu | acrylic and spray on canvas – akryl a sprej na plátne | 73 x 20 | 2022 | price during the exhibition in 2022 – cena počas výstavy v roku 2022 | 500,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ White Cube | mixed media on canvas – mix medií na plátne | 40 x 40 | 2022 | price during the exhibition in 2022 – cena počas výstavy v roku 2022 | 450,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled – bez názvu | acrylic and oil on canvas – akryl a olej na plátne | 37 x 21,3 | 2022 | price during the exhibition in 2022 – cena počas výstavy v roku 2022 | 500,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ I’m (object – model) | plaster on polystyrene – omietka na polystyréne | 167 x 90 x 16 | 2022 | price on request – cena na vyžiadanie