MATÚŠ LÁNYI

Diela Matúša Lányiho, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII v roku 2017 – 2018

You had a chance to see the artworks of Matúš Lányi in ATELIER XIII in 2017 – 2018

▲ Bikini VI | zo série “IHS” | oil on canvas – olej na plátne | 160 x 190 | 2016 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ Bikini V | zo série “IHS” | oil on canvas – olej na plátne | 160 x 190 | 2016 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ Popes Wife Infula | zo série “IHS” | oil on canvas – olej na plátne | 160 x 190 | 2017 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ Crucify Jordan! | zo série “IHS” | oil on canvas – olej na plátne | 160 x 190 | 2017 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ Conception of Virgin Mary | zo série “IHS” | oil on canvas – olej na plátne | 190 x 320 | 2017 | price on request – cena na vyžiadanie