MIROSLAV SANDANUS

Diela Miroslava Sandanusa, ktoré môžete vidieť v ATELIERi XIII v roku 2023

Miroslav Sandanus’ artworks, which you can see in ATELIER XIII in 2023

▲ Doomscrolling I. | acrylic on canvas – akryl na plátne | 150 x 150 | 2022 | price during the exhibition – cena počas výstavy 3.200,- €

▲ Doomscrolling II. | acrylic on canvas – akryl na plátne | 30 x 25 | 2022 | price during the exhibition – cena počas výstavy 1.300,- €

▲ Doomscrolling III. | acrylic on canvas – akryl na plátne | 50 x 40 | 2022 | price during the exhibition – cena počas výstavy 1.600,- €

▲ Doomscrolling IV. | acrylic on canvas – akryl na plátne | 50 x 40 | 2022 | price during the exhibition – cena počas výstavy 1.800,- €

▲ Doomscrolling VII. | acrylic on canvas – akryl na plátne | 50 x 50 | 2022 | price during the exhibition – cena počas výstavy 1.800,- €

▲ Doomscrolling VIII. | acrylic on canvas – akryl na plátne | 30 x 25 | 2022 | price during the exhibition – cena počas výstavy 1.300,- €

▲ Doomscrolling IX. | acrylic on canvas – akryl na plátne | 50 x 50 | 2022 | price during the exhibition – cena počas výstavy 2.400,- €

▲ Doomscrolling V. | acrylic on canvas – akryl na plátne | 30 x 25 | 2022 | price during the exhibition – cena počas výstavy 1.300,- €

▲ Doomscrolling VI. | acrylic on canvas – akryl na plátne | 30 x 25 | 2022 | price during the exhibition – cena počas výstavy 1.300,- €