MIROSLAV SANDANUS

Diela Miroslava Sandanusa, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII v roku 2023

You had a chance to see the artworks of Miroslav Sandanus in ATELIER XIII in 2023

▲ Doomscrolling I. | acrylic on canvas – akryl na plátne | 150 x 150 | 2022 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 3.200,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Doomscrolling II. | acrylic on canvas – akryl na plátne | 30 x 25 | 2022 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 1.300,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Doomscrolling III. | acrylic on canvas – akryl na plátne | 50 x 40 | 2022 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 1.600,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Doomscrolling IV. | acrylic on canvas – akryl na plátne | 50 x 40 | 2022 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 1.800,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Doomscrolling VII. | acrylic on canvas – akryl na plátne | 50 x 50 | 2022 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 1.800,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Doomscrolling VIII. | acrylic on canvas – akryl na plátne | 30 x 25 | 2022 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 1.300,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Doomscrolling IX. | acrylic on canvas – akryl na plátne | 50 x 50 | 2022 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 2.400,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Doomscrolling V. | acrylic on canvas – akryl na plátne | 30 x 25 | 2022 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 1.300,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Doomscrolling VI. | acrylic on canvas – akryl na plátne | 30 x 25 | 2022 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 1.300,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie