MONIKA PASCOE MIKYŠKOVÁ

Diela Moniky Pascoe Mikyškovej, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII

You had a chance to see the artworks of Monika Pascoe Mikyšková in ATELIER XIII

▲ Untitled – bez názvu | coloured pencil and pastel on paper – farebná ceruza a pastel na papieri | 135 x 150 | 2018 | 2.400,- €

▲ Kália | concrete relief from nine parts – betónový reliéf z deviatich častí | 96 x 128 | 2018 | 2.600,- €

▲ Untitled – bez názvu | concrete relief – betónový reliéf | 20 x 30 | 2018 | together 2 ks 1.100,- €

▲ Untitled – bez názvu | concrete relief – betónový reliéf | 40 x 30 | 2018 | together 2 ks 1.100,- €

▲ Untitled – bez názvu | from the series Botany – concrete relief | zo série Botanika – betónový reliéf | 43 x 30 | 2018 | 1.200,- €

▲ Untitled – bez názvu | a series of five reliefs – concrete and bulk pigment | séria piatich reliéfov – betón a sypaný pigment | 21 x 30 | 2018 | together 5x 1.700,- €

▲ Untitled – bez názvu | a series of five reliefs – concrete and bulk pigment | séria piatich reliéfov – betón a sypaný pigment | 21 x 30 | 2018 | together 5x 1.700,- €

▲ Untitled – bez názvu | a series of five reliefs – concrete and bulk pigment | séria piatich reliéfov – betón a sypaný pigment | 21 x 30 | 2018 | together 5x 1.700,- €

▲ Untitled – bez názvu | a series of five reliefs – concrete and bulk pigment | séria piatich reliéfov – betón a sypaný pigment | 21 x 30 | 2018 | together 5x 1.700,- €

▲ Untitled – bez názvu | a series of five reliefs – concrete and bulk pigment | séria piatich reliéfov – betón a sypaný pigment | 21 x 30 | 2018 | together 5x 1.700,- €

▲ Untitled – bez názvu | from the series Botany – coloured pigment drawing | zo série Botanika – kresba farebným pigmentom | 40 x 30 | 2018 | 430,- €

▲ Untitled – bez názvu | developer solution and pastel drawing on light sensitive paper – kresba vývojkou a pastelom na svetlo citlivý papier | 15 x 10 | 2018 | 430,- €

▲ Untitled – bez názvu | developer solution and pastel drawing on light sensitive paper – kresba vývojkou a pastelom na svetlo citlivý papier | 15 x 10 | 2018 | 430,- €

▲ Untitled – bez názvu | developer solution and pastel drawing on light sensitive paper – kresba vývojkou a pastelom na svetlo citlivý papier | 15 x 10 | 2018 | 430,- €