MONIKA PASCOE MIKYŠKOVÁ

Diela Moniky Pascoe Mikyškovej, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII v roku 2018 – 2019

You had a chance to see the artworks of Monika Pascoe Mikyšková in ATELIER XIII in 2018 – 2019

▲ Untitled – bez názvu | coloured pencil and pastel on paper – farebná ceruza a pastel na papieri | 135 x 150 | 2018 | price during the exhibition – cena počas výstavy 2.400,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Kália | concrete relief from nine parts – betónový reliéf z deviatich častí | 96 x 128 | 2018 | price during the exhibition – cena počas výstavy 2.600,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled – bez názvu | concrete relief – betónový reliéf | 20 x 30 | 2018 | price during the exhibition – cena počas výstavy, together 2 ks 1.100,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled – bez názvu | concrete relief – betónový reliéf | 40 x 30 | 2018 | price during the exhibition – cena počas výstavy, together 2 ks 1.100,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled – bez názvu | from the series Botany – concrete relief | zo série Botanika – betónový reliéf | 43 x 30 | 2018 | price during the exhibition – cena počas výstavy 1.200,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled – bez názvu | a series of five reliefs – concrete and bulk pigment | séria piatich reliéfov – betón a sypaný pigment | 21 x 30 | 2018 | price during the exhibition – cena počas výstavy, together 5x 1.700,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled – bez názvu | a series of five reliefs – concrete and bulk pigment | séria piatich reliéfov – betón a sypaný pigment | 21 x 30 | 2018 | price during the exhibition – cena počas výstavy, together 5x 1.700,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled – bez názvu | a series of five reliefs – concrete and bulk pigment | séria piatich reliéfov – betón a sypaný pigment | 21 x 30 | 2018 | price during the exhibition – cena počas výstavy, together 5x 1.700,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled – bez názvu | a series of five reliefs – concrete and bulk pigment | séria piatich reliéfov – betón a sypaný pigment | 21 x 30 | 2018 | price during the exhibition – cena počas výstavy, together 5x 1.700,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled – bez názvu | a series of five reliefs – concrete and bulk pigment | séria piatich reliéfov – betón a sypaný pigment | 21 x 30 | 2018 | price during the exhibition – cena počas výstavy, together 5x 1.700,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled – bez názvu | from the series Botany – coloured pigment drawing | zo série Botanika – kresba farebným pigmentom | 40 x 30 | 2018 | price during the exhibition – cena počas výstavy 430,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled – bez názvu | developer solution and pastel drawing on light sensitive paper – kresba vývojkou a pastelom na svetlo citlivý papier | 15 x 10 | 2018 | price during the exhibition – cena počas výstavy 430,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled – bez názvu | developer solution and pastel drawing on light sensitive paper – kresba vývojkou a pastelom na svetlo citlivý papier | 15 x 10 | 2018 | price during the exhibition – cena počas výstavy 430,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled – bez názvu | developer solution and pastel drawing on light sensitive paper – kresba vývojkou a pastelom na svetlo citlivý papier | 15 x 10 | 2018 | price during the exhibition – cena počas výstavy 430,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie