OTTOV AZYL 13 ★ STROON _ NEVER SOL _ KATARZIA _ SEHNAL & CO

SEHNAL & CO: FROOT

(na OTTOVom AZYLe 13 – 22. apríla 2017)

site-specific tanečná inštalácia
Koncept a choreografia: Zuzana Sehnalová
Účinkujú: Zuzana Sehnalová, Edita Antalová, Michaela Šimonová, Pavol Kovalčík, Stanislav Stanek
Hudba: Andrej Jurkovič
Kostýmy: Michaela Kráľová

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

site-specific dance installation
Concept and choreography: Zuzana Sehnalová
Dancers: Zuzana Sehnalová, Edita Antalová, Michaela Šimonová, Pavol Kovalčík, Stanislav Stanek
Music: Andrej Jurkovič
Costumes: Michaela Kráľová

Created with public funding support by the Slovak Arts Council.

https://www.youtube.com/watch?v=hA9dSj4bqMU

VIAC INFO / MORE INFORMATION

PHOTOS