Ové Pictures ★ Storification

EXHIBITORS ~ OVÉ PICTURES
EXHIBITION ~ STORIFICATION
CURATOR OF THE EXHIBITION ~ Mariša Rišková

Od 2. októbra do 16. októbra 2020 v ATELIERi XIII
From 2 October till 16 October 2020 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT

ARTIST’S PORTFOLIO

Prices of the artworks – Ové Pictures

 

CURATORIAL TEXT FOR THE EXHIBITION

Ové Pictures, Michaela Čopíková a Veronika Obertová, Veronika Obertová a Michaela Čopíková, na poradí nezáleží. Niekoľkoročná spoločná tvorba dvoch rozprávačiek príbehov vytvorila zlúčenú autorskú identitu, ktorá má svoje záujmy, vkus, vlastné autorské techniky, ikonografiu a biografiu zloženú z množstva udalostí.

Ich tvorba je cinematická, plná pohybu, aj v prípade statických diel. A kde je to vhodné, tam pohyb dodávajú pomocou technológií, vytvárajú optické hračky a animácie. Mágiu a hĺbku ich dielam dávajú príbehy a farby. Postavy a ‚charaktery’ nás nechávajú hádať, čo urobia za okrajom obrazu, v ktorom ich zachytili Ové, sú stále pripravené urobiť ďalší krok. Ľudsko-zvieracie, zmutované, hybridné, mätú diváka svojou živou farebnosťou.

10 rokov spolutvorby Ové Pictures sa odráža v motívoch papierových diorám na výstave Storification. Nie je to výstava retrospektívna, ale skôr reflexívna. V motívoch diorám nájdeme aj odkazy na niektoré diela ‚Ovéčiek’, no skôr pozývajú divákov hľadať príbehy životné, ľudské, a zároveň univerzálne.

„Každý z nás máme ten svoj príbeh, a my sme také splietačky a motačky príbehov… Je to niečo, čo je pre nás tak prirodzené, že o tom obvykle ani nehovoríme, ani nepíšeme. Ale je to v skratke takto: To čo vlastne počas tých x rokov robíme, je, že si vymýšľame, že sa snažíme rozprávať príbehy a prepožičiavame si rôzne iné obrazy, príbehy, mýty, príšerky, charaktery, odkazy. Je to vlastne iba to ‚vymyslené’, čo skladáme do rôznych príbehov, aby to dávalo zmysel, prípadne aj nie.“

Autorka textu a kurátorka výstavy: Mária Rišková

Ové Pictures, Michaela Čopíková a Veronika Obertová, Veronika Obertová a Michaela Čopíková, na poradí nezáleží. Niekoľkoročná spoločná tvorba dvoch rozprávačiek príbehov vytvorila zlúčenú autorskú identitu, ktorá má svoje záujmy, vkus, vlastné autorské techniky, ikonografiu a biografiu zloženú z množstva udalostí.

Ich tvorba je cinematická, plná pohybu, aj v prípade statických diel. A kde je to vhodné, tam pohyb dodávajú pomocou technológií, vytvárajú optické hračky a animácie. Mágiu a hĺbku ich dielam dávajú príbehy a farby. Postavy a ‚charaktery’ nás nechávajú hádať, čo urobia za okrajom obrazu, v ktorom ich zachytili Ové, sú stále pripravené urobiť ďalší krok. Ľudsko-zvieracie, zmutované, hybridné, mätú diváka svojou živou farebnosťou.

10 rokov spolutvorby Ové Pictures sa odráža v motívoch papierových diorám na výstave Storification. Nie je to výstava retrospektívna, ale skôr reflexívna. V motívoch diorám nájdeme aj odkazy na niektoré diela ‚Ovéčiek’, no skôr pozývajú divákov hľadať príbehy životné, ľudské, a zároveň univerzálne.

„Každý z nás máme ten svoj príbeh, a my sme také splietačky a motačky príbehov… Je to niečo, čo je pre nás tak prirodzené, že o tom obvykle ani nehovoríme, ani nepíšeme. Ale je to v skratke takto: To čo vlastne počas tých x rokov robíme, je, že si vymýšľame, že sa snažíme rozprávať príbehy a prepožičiavame si rôzne iné obrazy, príbehy, mýty, príšerky, charaktery, odkazy. Je to vlastne iba to ‚vymyslené’, čo skladáme do rôznych príbehov, aby to dávalo zmysel, prípadne aj nie.“

Author of the text and the curator of the exhibition: Mária Rišková

 

360° VIEW

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2020
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2020