OVÉ PICTURES

Diela Ové Pictures, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII v roku 2020

You had a chance to see the artworks of Ové Pictures in ATELIER XIII in 2020

▲ Inverzia | paper diorama – papierová dioráma | 60 x 90 x 16 | 2020 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ Joy | paper diorama – papierová dioráma | 70 x 60 x 16 | 2020 | sold

▲ Paradiso | paper diorama – papierová dioráma | 70 x 50 x 16 | 2020 | sold

▲ Stalaktits | paper diorama – papierová dioráma | 50 x 60 x 16 | 2020 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ Love | paper diorama – papierová dioráma | 40 x 70 x 16 | 2020 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ Purge | paper diorama – papierová dioráma | 70 x 70 x 16 | 2020 | price on request – cena na vyžiadanie

▲ Shark | glazed ceramics – glazovaná keramika | 11 x 22 x 9 | 2020 | price during the exhibition in 2020 – cena počas výstavy v roku 2020 | 240,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Totem | glazed ceramics – glazovaná keramika | 21 x 17 x 17 | 2020 | price during the exhibition in 2020 – cena počas výstavy v roku 2020 | 220,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Scavenger | glazed ceramics – glazovaná keramika | 21 x 10 x 13 | 2020 | price during the exhibition in 2020 – cena počas výstavy v roku 2020 | 200,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie