RITA KOSZORÚS

Diela Rity Koszorús, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII v roku 2021 – 2022

You had a chance to see the artworks of Rita Koszorús in ATELIER XIII in 2021 – 2022

▲ schMERZbild – Weeping Mnemosyne | ink on canvas – tuš na plátne | 170 x 155 | 2021 | price during the exhibition – cena počas výstavy 3.500,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ schMERZbild – ATTRIBUTES | acrylic, ink and oil on canvas – akryl, tuš a olej na plátne | 130 x 120 | 2021 | price during the exhibition – cena počas výstavy 2.300,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ schMERZbild – Liquid stones | acrylic, ink and oil on canvas – akryl, tuš a olej na plátne | 130 x 120 | 2021 | sold

▲ schMERZbild – LIQUID | ink on canvas – tuš na plátne | 100 x 90 | 2021 | price during the exhibition – cena počas výstavy 1.500,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ schMERZbild – SNW | acrylic and ink on canvas – akryl a tuš na plátne | 100 x 90 | 2021 | sold

▲ schMERZbild – TRS | acrylic and ink on canvas – akryl a tuš na plátne | 60 x 50 | 2021 | sold

▲ schMERZbild – Melting I | acrylic, ink and oil on canvas – akryl, tuš a olej na plátne | 60 x 50 | 2021 | sold

▲ schMERZbild – Melting II | acrylic, ink and oil on canvas – akryl, tuš a olej na plátne | 60 x 50 | 2021 | sold

▲ schMERZbild – my way | ink on canvas – tuš na plátne | 60 x 50 | 2021 | sold

▲ schMERZbild – shadows of TRS | acrylic and ink on canvas – akryl a tuš na plátne | 60 x 50 | 2021 | price during the exhibition – cena počas výstavy 800,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ schMERZbild – with snow dunes I | acrylic and ink on canvas – akryl a tuš na plátne | 60 x 50 | 2021 | sold

▲ schMERZbild – with snow dunes II | acrylic and ink on canvas – akryl a tuš na plátne | 60 x 50 | 2021 | sold