Interview with Jana Bednárová in the Čerstvé ovocie show

Rozhovor s Janou Bednárovou v RÁDIU_FM v relácii Čerstvé ovocie

Jana Bednárová rozpráva príbeh o divokej džungli prostredníctvom maľby prírodnými pigmentami na surový hodváb. Zaznamenáva prírodné scenérie a skryté kompozície pralesa v severovýchodnej Indii. Výstava Splynúť s divočinou sprostredkuje divákovi pohľad na rozmanité prírodné úkazy ako kamenné zoskupenia, skalnaté previsy, koreňové premostenia a majestátne vodopády. Uprostred autentických fragmentov nedotknutej prírody nás autorka podnecuje k uvedomeniu si našej prirodzenej spätosti s okolitou krajinou, ktorej je človek súčasťou.

Jana Bednárová tells a story about a wild jungle through painting with natural pigments on raw silk. She records wildlife scenery and hidden compositions of a rainforest in north-east India. The exhibition To Blend into the Wilderness provides the viewer with a view of various natural phenomena such as stone groupings, rocky overhangs, root bridges and majestic waterfalls. In the middle of authentic fragments of untouched nature, the author encourages us to realize our natural connection with the surrounding landscape, which man is a part of.

Čerstvé Ovocie
pravidelne predstavuje na vlnách Rádia_FM spolu s Luciou a Vierkou mladých, zaujímavých a kreatívnych ľudí a ich projekty, ktoré by mali byť každému z nás viac na očiach. Krátkymi rozhovormi prezentujeme to, čo sa deje v ateliéroch, dielňach, pracovniach alebo v hlavách ľudí, ktorí chcú dať svetu niečo viac.