Interview with Marcel Mališ in the Čerstvé ovocie show

Rozhovor s Marcelom Mališom v RÁDIU_FM v relácii Čerstvé ovocie

Marcel Mališ sa zaoberá tým, ako sa ideológie odrážajú v reči vizuálnej kultúry. Vo výstave Krajinka – – – – – tých umelecky komentuje fungovanie slovenskej spoločnosti. Odhaľuje pritom manipulácie v štylizácii a symboloch obrazovej propagandy. Vzory fungujúce v minulosti pri kulte osobnosti ostali uložené v našej kultúrnej pamäti a je možné vyvolávať ich v zjavoch populistických politikov. Nečitateľnosť ich tvárí v geometrickom rastri odhaľuje, že širší kontext detailov je dôležitý pre dešifrovanie celého obrazu politicko-spoločenskej situácie.

Marcel Mališ deals with how ideologies are reflected in the language of visual culture. In the exhibition The Land of Fucked up People, he artistically comments on how Slovak society functions. He reveals manipulations in stylization and symbols of visual propaganda. Patterns that worked with the personality cult in the past have remained stored in our cultural memory and can be recalled in the appearances of populist politicians. The illegibility of their faces in geometric raster reveals that a broader context of details is important for deciphering the whole picture of the socio-political situation.

LINK

 

Čerstvé Ovocie

pravidelne predstavuje na vlnách Rádia_FM spolu s Luciou a Vierkou mladých, zaujímavých a kreatívnych ľudí a ich projekty, ktoré by mali byť každému z nás viac na očiach. Krátkymi rozhovormi prezentujeme to, čo sa deje v ateliéroch, dielňach, pracovniach alebo v hlavách ľudí, ktorí chcú dať svetu niečo viac.