Interview with Matej Maturkanič in the Čerstvé ovocie show

Práce Mateja Maturkaniča nás nútia zorientovať sa v abstrahovaných priestoroch a štruktúrach mesta, ktoré premieta na obrazovú plochu. Opiera sa o vizualitu street artu, jeho Hide and Speak, rozširuje ju o vrstvy popových gradientov, sprejerských gest a farebných polí, egotrip „vytagovaného“ autoportrétu. Užíva si maľbu v rôznych polohách či špinavo pôsobiacich odtlačkoch monotypie. Akoby pridával prvky do kódu počítačovej hry, nabaľoval rapové slohy na beat. Prvky morfujú, rovnako ako naše identity pri prechádzke v priestoroch mesta.


The work of Matej Maturkanič forces us to orient ourselves in abstracted spaces and structures of a city, which he projects on a surface of a painting. His work is based on visuality of street art, his Hide and Speak, he enriches it with layers of pop gradients, a sprayer’s gestures and colored fields, an egotrip of a “tagged” self-portrait. He enjoys painting in various positions or dirty-looking imprints of monotype. It’s as if he was adding elements into a computer game code, piling up rap verses to the beat. Elements morph, the same as our identities when walking through the city.

LINK

 

Čerstvé Ovocie

pravidelne predstavuje na vlnách Rádia_FM spolu s Luciou a Vierkou mladých, zaujímavých a kreatívnych ľudí a ich projekty, ktoré by mali byť každému z nás viac na očiach. Krátkymi rozhovormi prezentujeme to, čo sa deje v ateliéroch, dielňach, pracovniach alebo v hlavách ľudí, ktorí chcú dať svetu niečo viac.