Interview with Roman Bicek in the Čerstvé ovocie show

Rozhovor s Romanom Bicekom v RÁDIU_FM v relácii Čerstvé ovocie

Roman Bicek komentuje aktuálne spoločenské dianie na plátne kombináciou maľby, koláže a kresby. Absorbuje informácie ako špongia ponorená vo svätenej vode pri vchode do kostola. Hromadí nápady pokým ich nevyšplechne naspäť do tváre falických sebaklamov totalitarizmov a konzervativizmu, rovnako ako do úsmevu ľudí opitých optimistickými víziami. Jeho bad painting ostáva natoľko kvalitný, že nás rozosmieva a prináša zimomriavky, reality check zmiešaný s oslepujúcou opicou, ktorá nás prevalcuje nevýslovnou chuťou na ďalšie poldeci. Na zdravie! 

Roman Bicek comments on current social events through a combination of painting, collage and drawing on canvas. He absorbs information like a sponge dipped in the holy water by the church entrance. He accumulates ideas until he throws them back in the faces of phallic self-deceptions of totalitarianism and conservatism, as well as in the smiles of people drunk with optimistic visions. His bad painting remains of such good quality, that it makes us laugh and gives us chills, a reality check mixed with a blinding hangover, which overwhelms us with an unspeakable craving for another shot. Cheers!

Čerstvé Ovocie
pravidelne predstavuje na vlnách Rádia_FM spolu s Luciou a Vierkou mladých, zaujímavých a kreatívnych ľudí a ich projekty, ktoré by mali byť každému z nás viac na očiach. Krátkymi rozhovormi prezentujeme to, čo sa deje v ateliéroch, dielňach, pracovniach alebo v hlavách ľudí, ktorí chcú dať svetu niečo viac.