Interview with Samuel Velebný in the Čerstvé ovocie show

Samuel Velebný je výtvarný umelec, kurátor a teoretik. Zdroje jeho práce tvorí širšia škála (sub)kultúr a umeleckých foriem, od insitného umenia futbalových štadiónov, cez muraly, grafiky a digitálne animácie, po videoeseje, texty a kurátorské projekty. Formálne Samuel pracuje na báze nájdeného objektu, ktorý redizajnuje a rekontextualizuje za použitia ďalších materiálov, pôvodom alebo poetikou vychádzajúcich zo zvolenej témy. Ako kurátor, dramaturg a grafik spolupracuje s košickými galériami VUNU a Galériou Tabačka. V roku 2022 uviedol svoju prvú sólo výstavu vo VUNU, taktiež absolvoval literárnu rezidenciu Vyšehradského fondu v Krakowe a pripravuje sa na umeleckú rezidenciu SKUSY Air v Aténach. Od roku 2021 je denným doktorandom na Fakulte umení TUKE.


Samuel Velebný is a visual artist, curator and theorist. The sources of his work are a wide range of (sub)cultures and art forms, from the non-professional art of football stadiums, to murals, graphics and digital animations, to video essays, texts and curatorial projects. Formally, Samuel works on a basis of a found object, which he redesigns and recontextualizes using other materials that originate from a chosen topic, either poetically or because of their genesis. As a curator, dramaturge and a graphic designer, he cooperates with the VUNU Gallery and Tabačka Gallery in Košice. In 2022, he presented his first solo exhibition at VUNU, he also took part at a literary residency of the Visegrad Fund in Krakow and he is now preparing for his SKUSY Air art residency in Athens. From 2021, he’s been a full-time PhD. student at the Faculty of Arts at TUKE.

LINK

 

Čerstvé Ovocie

pravidelne predstavuje na vlnách Rádia_FM spolu s Luciou a Vierkou mladých, zaujímavých a kreatívnych ľudí a ich projekty, ktoré by mali byť každému z nás viac na očiach. Krátkymi rozhovormi prezentujeme to, čo sa deje v ateliéroch, dielňach, pracovniach alebo v hlavách ľudí, ktorí chcú dať svetu niečo viac.