SAMUEL VELEBNÝ

Diela Samuela Velebného, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII v roku 2022

You had a chance to see the artworks of Samuel Velebný in ATELIER XIII in 2022

▲ MULTIKULTÚRY X | painted frame, print on archival Hahnemühle photo paper, graphics, author’s collection, herbarium and software – maľovaný rám, tlač na archívny fotopapier Hahnemühle, grafika, autorský zber, herbár a softvér | 130 x 100 x 6 | 2022 | price during the exhibition in 2022 – cena počas výstavy v roku 2022 | 2.500,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ MULTIKULTÚRY Z | print (1/2), author’s graphic technique, collection, herbarium, software and paper – print (1/2), autorská grafická technika, zber, herbár, softvér a papier | 80 x 35,3 | 2022 | price during the exhibition in 2022 – cena počas výstavy v roku 2022 | 450,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ AKO VYSVETLIŤ NEOPLASTICIZMUS TROPICKÉMU OSTROVU | acrylic on canvas – akryl na plátne | 135 x 100 | 2016 – 2022 | price during the exhibition in 2022 – cena počas výstavy v roku 2022 | 2.000,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ MODRÉ MULTIKULTÚRY | print (1/5), author’s graphic technique, collection, herbarium, software and paper – print (1/5), autorská grafická technika, zber, herbár, softvér a papier | 50 x 35,3 | 2022 | price during the exhibition in 2022 – cena počas výstavy v roku 2022 | 400,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ ŠOPA | print (1/5), author’s graphic technique, collection, herbarium, software and paper – print (1/5), autorská grafická technika, zber, herbár, softvér a papier | 70,7 x 50 | 2022 | price during the exhibition in 2022 – cena počas výstavy v roku 2022 | 450,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ MULTIKULTÚRY Y | print (1/5), author’s graphic technique, collection, herbarium, software and paper – print (1/5), autorská grafická technika, zber, herbár, softvér a papier | 45 x 65 | 2022 | price during the exhibition in 2022 – cena počas výstavy v roku 2022 | 250,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ ZÁNIK FOTBALU | print (1/5), author’s graphic technique, collection, herbarium, software and paper – print (1/5), autorská grafická technika, zber, herbár, softvér a papier | 45 x 65 | 2022 | sold

▲ FEED ME | print (1/5), author’s graphic technique, collection, herbarium, software and paper – print (1/5), autorská grafická technika, zber, herbár, softvér a papier | 45 x 45 | 2022 | price during the exhibition in 2022 – cena počas výstavy v roku 2022 | 250,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ STAROOTCOVSKÁ HORELA ŠOPA | photography, print on archival Hahnemühle photo paper – fotografia, tlač na archívny fotopapier Hahnemühle | 50 x 70,7 | 2022 | price during the exhibition in 2022 – cena počas výstavy v roku 2022 | 400,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ PREDZÁHRADKA | photography, print on archival Hahnemühle photo paper – fotografia, tlač na archívny fotopapier Hahnemühle | 50 x 35,3 | 2022 | price during the exhibition in 2022 – cena počas výstavy v roku 2022 | 250,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ MONŠTRUM | photography, print on archival Hahnemühle photo paper – fotografia, tlač na archívny fotopapier Hahnemühle | 65 x 45 | 2022 | price during the exhibition in 2022 – cena počas výstavy v roku 2022 | 250,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ JABLKO NEZHORELO ĎALEKO OD STROMU | photography, print on archival Hahnemühle photo paper – fotografia, tlač na archívny fotopapier Hahnemühle | 40 x 60 | 2022 | price during the exhibition in 2022 – cena počas výstavy v roku 2022 | 350,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ ZVIERA | photography, print on archival Hahnemühle photo paper – fotografia, tlač na archívny fotopapier Hahnemühle | 70,7 x 50 | 2022 | sold

▲ EMPIRE (object) | wood, metal, optics, painting – drevo, kov, optika, maľba | 230 x 120 x 50 | 2022 | price during the exhibition in 2022 – cena počas výstavy v roku 2022 | 3.000,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie