VIKI KOLLEROVÁ

Diela Viki Kollerovej, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII v roku 2023 – 2024

You had a chance to see the artworks of Viki Kollerová in ATELIER XIII in 2023 – 2024

▲ No Trespassing! – Vstup zakázaný! | 1/1 | ink print, Hahnemühle PhotoRag paper, dibond | 148,5 x 108 | 2023 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 2.500,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Chytať naslepo | 1/9 | ink print, archival baryta paper | 51 x 36 | 2023 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 500,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Free solo | 1/13 | ink print, archival baryta paper | 30 x 20 | 2023 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 400,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Nelám si nad tým hlavu | 1/13 | ink print, archival baryta paper | 36 x 26 | 2023 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 400,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ K lonu lomu | ink print, archival baryta paper, with vintage display cabinet | 69 x 42 x 18 | 2023 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 1.100,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ 6 Millimeters Above the Surface – 6 milimetrov nad povrchom | 1/3 | ink print, archival baryta paper | 111 x 81 with frame, 90 x 60 without frame | 2023 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 1.800,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Holding Through Thick And Thin – V dobrom aj v zlome | 1/7 | ink print, archival baryta paper | 81 x 61 with frame, 60 x 40 without frame | 2023 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 1.000,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Keep a Poker Face – Udržať kamennú tvár | 1/9 | ink print, archival baryta paper | 66 x 53 with frame, 45 x 32 without frame | 2023 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 700,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Heavy Symbolism – Ťažká symbolika | 1/5 | ink print, archival baryta paper | 98 x 76 with frame, 77 x 55 without frame | 2023 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 1.200,- € | 1/5 sold, 2-5/5 available | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Cut and Fly – Letieť ozlomkrky | 1/5 | ink print, archival baryta paper | 76 x 101 with frame, 55 x 80 without frame | 2023 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 1.500,- € | 1/5 sold, 2-5/5 available | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Fractions of a Second – Zlomky sekúnd | 1/3 | ink print, archival baryta paper | 111 x 84 with frame, 90 x 63 without frame | 2023 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 1.800,- € | 1/3 sold, 2-3/3 available | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Lámať a dávať | 1/9 | ink print, archival baryta paper | 66 x 53 with frame, 45 x 32 without frame | 2023 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 700,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Oh, OK – ÓK | 1/5 | ink print, archival baryta paper | 81 x 63 with frame, 60 x 42 without frame | 2023 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 800,- € | 1/5 sold, 2-5/5 available | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Oh, You Bend Me – Ó lome svetla | 1/5 | ink print, archival baryta paper | 81 x 63 with frame, 60 x 42 without frame | 2023 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 800,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Oh, You Complete Me – Ó dopĺňaní | 1/5 | ink print, archival baryta paper | 81 x 63 with frame, 60 x 42 without frame | 2023 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 800,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Breaking the Waves – Prelomiť vlny | 1/9 | ink print, archival baryta paper | 66 x 52 with frame, 45 x 30 without frame | 2023 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 700,- € | 1/9 sold, 2-9/9 available | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Teamwork – Spolupráca | 1/7 | ink print, archival baryta paper | 65 x 86 with frame, 44 x 65 without frame | 2023 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 800,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Bare Diamond – Bosodlžník | 1/7 | ink print, archival baryta paper | 65 x 86 with frame, 44 x 65 without frame | 2023 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 700,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ The Breaking Point – Bod zlomu | 1/7 | ink print, archival baryta paper | 42 x 60 | 2023 | price during the exhibition in 2023 – cena počas výstavy v roku 2023 | 500,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie