VIKTOR KOVÁČ

Diela Viktora Kováča, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII v roku 2021

You had a chance to see the artworks of Viktor Kováč in ATELIER XIII in 2021

▲ Vizuál IV. White | 3D printing – 3D tlač | 180 x 140 | 2021 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 800,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Vizuál I. White | 3D printing – 3D tlač | 160 x 140 | 2021 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 700,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Vizuál III. Black | 3D printing – 3D tlač | 140 x 160 | 2021 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 700,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Vizuál II. Black | 3D printing – 3D tlač | 120 x 160 | 2021 | price during the exhibition in 2021 – cena počas výstavy v roku 2021 | 650,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie