ERIK BINDER

Diela Erika Bindera, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII v roku 2023

You had a chance to see the artworks of Erik Binder in ATELIER XIII in 2023

▲ Akoby nás jedna mater mala… | spray on canvas – sprej na plátne | 200 x 200 | 2023 | sold

▲ Barón S | spray on canvas – sprej na plátne | 80 x 60 | 2019 | sold

▲ Emo | spray on canvas – sprej na plátne | 80 x 60 | 2019 | sold

▲ Untitled | mix media – mix médií | 109 x 119 | 2023 | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Eutanázia | mix media on canvas – mix médií na plátne | 46 x 99 | 2023 | sold

▲ Trash metal | mix media – mix médií | 90 x 40 | 2019 | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled XI. | mix media on canvas – mix médií na plátne | 30 x 30 | 2022 | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled III. | mix media on canvas – mix médií na plátne | 30 x 30 | 2023 | sold

▲ Untitled II. | mix media on canvas – mix médií na plátne | 30 x 30 | 2023 | sold

▲ Untitled V. | mix media on canvas – mix médií na plátne | 25 x 25 | 2023 | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled IV. | mix media on canvas – mix médií na plátne | 25 x 25 | 2023 | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled I. | mix media on canvas – mix médií na plátne | 50 x 50 | 2023 | sold

▲ Untitled VI. | mix media on canvas – mix médií na plátne | 30 x 30 | 2023 | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled IX. | spray on canvas – sprej na plátne | 50 x 50 | 2023 | sold

▲ Pletivo | spray on canvas – sprej na plátne | 100 x 120 | 2008 | sold

▲ MuziKus II. | mix media – mix médií | 70 x 106 x 32 | 2019 – 2023 | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ MuziKus IV. | mix media – mix médií | 73 x 29 | 2019 – 2023 | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ MuziKus VI. | mix media – mix médií | 76 x 35 | 2019 – 2023 | not for sale

▲ MuziKus V. | mix media – mix médií | 76 x 25 | 2019 – 2023 | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ MuziKus VIII. | mix media – mix médií | 90 x 228 x 45 | 2019 – 2023 | not for sale

▲ MuziKus VII. | mix media – mix médií | 30 x 25 | 2019 – 2023 | not for sale

▲ MuziKus I. | mix media – mix médií | 191 x 40 x 26 | 2019 – 2023 | not for sale

▲ MuziKus III. | mix media – mix médií | 68,5 x 46,5 x 32 | 2019 – 2023 | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled VIII. | mix media on canvas – mix médií na plátne | 30 x 30 | 2023 | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled VII. | mix media od canvas – mix médií na plátne | 30 x 30 | 2023 | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Quo vadis? | spray on canvas – sprej na plátne | 120 x 80 | 2019 | sold

▲ Untitled X. | mix media on canvas – mix médií na plátne | 60 x 387 | 2023 | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

 

Diela Erika Bindera, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII v roku 2015

You had a chance to see the artworks of Erik Binder in ATELIER XIII in 2015

Binder-1_biela

▲ 120 x 90 | sold

Binder_2.biela

▲ 120 x 90 | sold

Binder_3.biela

▲ 120 x 90 | sold

Binder_4.biela

▲ 120 x 120 | sold

Binder_5.biela

▲ 120 x 120 | sold

Binder_6.biela

▲ 120 x 90 | sold

Binder_7.biela

▲ 120 x 90 | sold

Binder_8.biela

▲ 100 x 70 | sold

Binder_9.biela

▲ 100 x 70 | sold

Binder_10.biela

▲ 80 x 80 | sold

Binder_11.biela

▲ 90 x 120 | sold

Binder_13.biela

▲ 60 x 30 | sold

Binder_12.biela

▲ 60 x 30 | sold

Binder_17

▲ sold

Binder_18

▲ sold

Binder_19

▲ price on request – sold