★ Listen to a set of song by the DJ TEDDYFROMTHEBOX

Počas výstavy Samuela Velebného môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb DJ-ky TEDDYFROMTHEBOX.

Na začiatku bola tma, ktorú prerušovalo červené svetlo a odrážajúce sa lúče v zákutiach bytov a ateliérov. Potom prišiel veľký tresk – zrodila sa TEDDYFROMTHEBOX aby triasla zadkami Pártyslavy. Po niekoľkých rokoch s DJ-ingom v nalinajkovanom svete eventov je späť v klubových vodách! Odhodlaná skočiť do rozbúrených vôd s tým najfarebnejším zvukom. Ako znejú DJ sety v jej podaní? Od “hot, raw & sexy” až po “najlepšia žiačka školy roku 2002”! Bude to surové, vtipné, trochu ukričané a poriadne sexy. Brace yourself, a sweaty night is coming!

During Samuel Velebny‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a DJ TEDDYFROMTHEBOX.

In the beginning, there was darkness, interrupted by a red light and rays reflecting in the corners of apartments and studios. Then came the big bang – TEDDYFROMTHEBOX were born to shake Pártyslava’s asses. After a few years of DJing in a prescribed world of events, she is back in the club waters! Determined to jump into turbulent waters with the most colorful sound. How do her DJ sets sound? From “hot, raw & sexy” to “the best student of the school in 2002”! It will be raw, funny, a little screamy and really sexy. Brace yourself, a sweaty night is coming!

Instagram | SoundCloud