CONTEST

CTP & ATELIER XIII vyhlasujú druhý ročník súťaže o návrh designu

Industrial Aesthetics Challenge pre stredné školy s umeleckým zameraním

Návrh dizajnu na požiarnu nádrž s technickou miestnosťou
Termín prihlášky do 15. februára 2024

Už poznáme meno víťazky! 

Autorkou víťazného návrhu designu na požiarnu nádrž s technickou miestnosťou je Karina Borucká zo Školy umeleckého priemyslu v Košiciach. Srdečne gratulujeme! Víťazku budeme kontaktovať.

 

 

 

Industrial Aesthetics Challenge pre vysoké školy s umeleckým zameraním

Návrh dizajnu na stenu priemyselnej haly
Termín prihlášky do 29. februára 2024

Už poznáme meno víťaza! 

Autorom víťazného návrhu designu na stenu priemyselnej haly je Marian Krcheň zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave z Fakulty architektúry a dizajnu. Srdečne gratulujeme! Víťaza budeme kontaktovať.