12 April 2024 – The opening of Samuel Kollárik’s exhibition

 

V piatok 12. 4. 2024 od 19:00 do 21:00 ťa radi privítame na otvorení výstavy diel Samuela Kollárika s názvom Bad religion.
We would love to invite you to the opening of the exhibition Bad religion by Samuel Kollárik on Friday 12. 4. 2024 from 19:00 until 21:00.

 

EXHIBITOR

Samuel Kollárik

Samuel Kollárik sa vo svojej práci v posledných rokoch zaoberá možnosťami zobrazovania archetypálnej maskulinity. Je to preňho proces rovnako ako maľba samotná. Špecificky ho zaujíma pôvod mužských vzorcov, ich prejavy a miesto v súčasnej maľbe. Jedným z jeho charakteristických prístupov je istá forma karikatúry alebo sarkazmu, ktorá hrá mediačnú rolu v prípade komunikácie s divákom ale aj rolu významovú v pokusoch o poľudštenie čŕt antihrdinu. Je prítomný infantilizmus, romantizujúce tendencie, práca s gýčom, zámerná anatomická deformácia, narácia a istý druh literatúry v obraze. Cieľom je modularita zjavných symbolických nedostatkov v obraze, ktorý by mal byť ideálne chápaný ako asociačné pole.

In his work, Samuel Kollárik has been dealing with the possibilities of depicting archetypal masculinity for the last few years. It is a process for him as much as the painting itself. Specifically, he is interested in the origin of male models, their manifestations and their place in contemporary painting. One of his characteristic approaches is a certain form of caricature or sarcasm, which plays a mediator’s role in the case of communication with the viewer, but also a significant role in attempts to humanize features of an antihero. Infantilism, romanticizing tendencies, work with kitsch, deliberate anatomical deformation, narration and a certain kind of literature in painting are present. The aim is to modularize apparent symbolic errors in an image that should ideally be understood as an association field.

EDUCATION

2015 – 2021 The Academy of Fine Arts in Prague, Painting studio IV., Czech Republic | 2012 – 2015 The University of Ostrava, Faculty of Arts, Artistic graphics, Czech Republic | 2013 – 2014 Erasmus, Jan Matejko Academy of Fine Arts, Krakow, Poland | 2011 – 2012 Leonardo Young art project, Stockholm, Sweden | 2008 – 2012 School of Applied Arts, Kremnica, Slovak Republic

AWARDS

2018, 2020 Prize of painting studio IV, The Academy of Fine Arts in Prague | 2022 2.prize in the VÚB Painting Competition | 2023 finalist of the VÚB Painting Competition

 

PORTFOLIO OF SAMUEL KOLLÁRIK

 

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Martin Fišr

 

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

VACHO

Počas výstavy Samuela Kollárika môžeš počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb vybraných DJ-jom VACHO.

VACHO — vizuálny dizajnér a digitálny zberateľ Spotify playlistov. K DJ-ingu sa dostal cez firemné parties v Lighting Beetle*, po ktorých nasledovalo prvé vystúpenie v Bohéme v januári 2020. Dnes je spolu so SickSoul Groove stálicou krásne vyzdobenej bratislavskej housovej džungle – SKLENIK. Nedávno s kamošmi Oosh a Carl založil zoskupenie Hudobná výchova, ktoré organizovalo spolu s Secret Disco Club akciu Discomfort v klube Šafko. V sete môžete očakávať všetko od house music, tech-house až po bassovejšie kúsky z britskej scény.

During Samuel Kollárik‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs selected of a DJ VACHO.

VACHO — a visual designer and digital collector of Spotify playlists. He got into DJ-ing through company parties at Lighting Beetle*, followed by his first performance at Bohéma in January 2020. Today, together with SickSoul Groove, he is a stable part of the beautifully decorated Bratislava house jungle – SKLENIK (transl. GREEN HOUSE). Recently, together with his friends Oosh and Carl, he co-founded the group Hudobná výchova (transl. Music Education), which, together with the Secret Disco Club, organized an event Discomfort at Šafko club. In his set, you can expect everything from house music, tech-house to more bassy pieces from the British scene.

Mixcloud

 

❤ 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2024
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2024

 

 

Ďakujeme spoločnosti CTP Invest za ich podporu
We thank CTP Invest for their support

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

 

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

Ďakujeme GoOut za zdielanie našich výstav a udalostí
Thanks GoOut for sharing our exibitions and events