29 April 2022 – The opening of Marcel Mališ’s exhibition

V piatok 29. 4. 2022 od 19:00 do 21:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Marcela Mališa s názvom Krajinka – – – – – tých.

We would love to invite you to the opening of the exhibition The Land of – – – – ed up People by Marcel Mališ on Friday 29. 4. 2022 from 19:00 until 21:00.

 

EXHIBITION

Krajinka – – – – – tých

The Land of Fucked up People

 

Od 29. apríla do 17. júna 2022 v ATELIERi XIII
From 29 April until 17 June 2022 in ATELIER XIII

 


EXHIBITOR

Marcel Mališ

Hoci Marcel Mališ vychádza z realistickej maľby, záber techník ktoré využíva, je široký. Plynulo prechádza medzi maľbou, fotografiou, objektom, videom či happeningom. Do svojej tvorby infiltruje i neumelecké remeselné techniky či úpravy stien. Nikdy nebolo jeho cieľom vytvoriť ucelený a charakteristický štýl, alebo výtvarný jazyk, ktorý by bol s ním bezprostredne spájaný. Záujem prejavuje o základné obrysy a stavebné kamene ideológií, v ktorých sa točí život jednotlivca v stredoeurópskom priestore – fašizmus, socializmus, kapitalizmus, ako aj kleptokracia karpatského typu. Prirodzene siaha po ich rekvizitách, ktoré významovo pretáča. Pozornosť venuje aj obrazu ako forme vizuálnej komunikácie a špeciálne médiu fotografie, ktoré manipuláciou usvedčuje z poplatnosti rôznym formám propagandy.

Autor textu: Jana Babušiaková

Although Marcel Mališ emerges from realistic painting, he uses a wide range of techniques. He smoothly moves between painting, photography, object, video or happening. He also infiltrates non-artistic craft techniques or wall modifications into his works. It was never his goal to create a coherent and distinctive style, or a visual language that would be directly associated with him. He shows interest in basic outlines and building blocks of ideologies in which lies a life of an individual in Central Europe – fascism, socialism, capitalism, as well as kleptocracy of a Carpathian-type. He naturally reaches for their props and twists their meaning. Attention is also paid to painting as a form of visual communication and especially to a medium of photography, which he by manipulation convicts of being a tool of various forms of propaganda.

Author of the text: Jana Babušiaková

EDUCATION

2009 – 2013 Doctoral degree at Academy of Fine Arts Bratislava, Fine Arts, Painting and other media +- XXI Century, professor Daniel Fischer | 2005 – 2007 Master degree at Faculty of Fine Art, Fine Arts, Painting and other media, Studio +- XXI. Century, professor Daniel Fischer | 2001 – 2005 Bachelor degree at the Academy of Fine Art Bratislava, Fine Art, Painting and other media, Studio +- XXI. Century, professor Daniel Fischer

AWARDS

2013 Leaureate ESSL Art Award CEE, Slovak republic | 2011 Finalist  at the VÚB painting Award,  VÚB Foundation – Slovak republic | 2010 Finalist at the VÚB painting Award, VÚB Foundation- Slovak republic | 2009 Finalist at  the VÚB painting Award, VÚB Foundation- Slovak republic | 2009 Finalist at the Strabag Art Award – Austria | 2009 Finalist at the Henkel Art Award – Slovak Republic

PORTFÓLIO

 

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Jana Babušiaková

 

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Marcela Mališa môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb hudobného interpréta DNA.

Roman Szabo, bratislavský muzikant, textár a producent je na hudobnej scéne od roku 1995, pôsobil v projektoch Názov Stavby, Drvivá Menšina, 4D, aj ako sólo interpret a performer pod umeleckým pseudonymom DNA. V súčasnosti DNA nahráva nový album Tieň, ktorý je mix žánrov medzi hip hopom a  klubovou elektronickou muzikou. Nové EP TIEŇ a s ním spojená live show sú zložené z nových vecí samplovaných a hraných naživo. Vo svojej tvorbe často používa sociálne motívy, sociálny aktivizmus a tému vzťahu medzi mužom a ženou. 

During Marcel Malis‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a music artist DNA.

Roman Szabo, a musician, lyricist and producer from Bratislava, has been on the music scene since 1995, working in projects Názov Stavby, Drvivá Menšina, 4D, as well as a solo performer under the artistic pseudonym DNA. Currently, DNA is recording a new album Tieň, which is a mix of styles between hip hop and club electronic music. The new EP TIEŇ and a live show associated with it are made up of new stuff sampled and played live. In his work, he often uses social motifs, social activism and the theme of a relationship between a man and a woman.

Instagram | Spotify | Youtube | Web

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation

Z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj
Supported using public funding by Bratislava self-governing region

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!