Where are you from 3 | analog photography - analógová fotografia | 50 x 50 | 2019
Where are you from 3 | analog photography - analógová fotografia | 50 x 50 | 2019
a video installation containing a live plant object – videoinštalácia obsahujúca objekt živých rastlín | multimedia installation – multimediálna inštalácia | 2021
a video installation containing a live plant object – videoinštalácia obsahujúca objekt živých rastlín | multimedia installation – multimediálna inštalácia | 2021
a video installation containing a live plant object – videoinštalácia obsahujúca objekt živých rastlín | multimedia installation – multimediálna inštalácia | 2021
a look into the exhibition Garden Dialogues - pohľad do výstavy Garden Dialogues | ATELIER XIII | 2021
Where are you from 2 | analog photography - analógová fotografia | 50 x 50 | 2019
Where are you from 4 | analog photography - analógová fotografia | 50 x 50 | 2019
To čo vychádza na svetlo sveta | multimedia installation - multimédiová inštalácia | 2019
To čo vychádza na svetlo sveta | multimedia installation - multimédiová inštalácia | 2019
To čo vychádza na svetlo sveta | multimedia installation - multimédiová inštalácia | 2019
Farebné spoje 2 | digital photography - digitálna fotografia | 2020
Farebné spoje 1 | digital photography - digitálna fotografia | 2020