schMERZbild – Weeping Mnemosyne | ink on canvas – tuš na plátne | 170 x 155 | 2021
schMERZbild – Weeping Mnemosyne | ink on canvas – tuš na plátne | 170 x 155 | 2021
a look into the exhibition The Search for Mnémosyné - pohľad do výstavy Hľadanie Mnémosyné | ATELIER XIII | 2021 - 2022
schMERZbild – Weeping Mnemosyne – detail | ink on canvas – tuš na plátne | 170 x 155 | 2021
a look into the exhibition The Search for Mnémosyné - pohľad do výstavy Hľadanie Mnémosyné | ATELIER XIII | 2021 - 2022
a look into the exhibition The Search for Mnémosyné - pohľad do výstavy Hľadanie Mnémosyné | ATELIER XIII | 2021 - 2022
a look into the exhibition The Search for Mnémosyné - pohľad do výstavy Hľadanie Mnémosyné | ATELIER XIII | 2021 - 2022
a look into the exhibition The Search for Mnémosyné - pohľad do výstavy Hľadanie Mnémosyné | ATELIER XIII | 2021 - 2022
a look into the exhibition The Search for Mnémosyné - pohľad do výstavy Hľadanie Mnémosyné | ATELIER XIII | 2021 - 2022
schMERZbild – ATTRIBUTES – detail | acrylic, ink and oil on canvas – akryl, tuš a olej na plátne | 130 x 120 | 2021
a look into the exhibition The Search for Mnémosyné - pohľad do výstavy Hľadanie Mnémosyné | ATELIER XIII | 2021 - 2022
a look into the exhibition The Search for Mnémosyné - pohľad do výstavy Hľadanie Mnémosyné | ATELIER XIII | 2021 - 2022
a look into the exhibition The Search for Mnémosyné - pohľad do výstavy Hľadanie Mnémosyné | ATELIER XIII | 2021 - 2022
a look into the exhibition The Search for Mnémosyné - pohľad do výstavy Hľadanie Mnémosyné | ATELIER XIII | 2021 - 2022
schMERZbild – ATTRIBUTES | acrylic, ink and oil on canvas – akryl, tuš a olej na plátne | 130 x 120 | 2021
schMERZbild – Liquid stones | acrylic, ink and oil on canvas – akryl, tuš a olej na plátne | 130 x 120 | 2021
schMERZbild – LIQUID | ink on canvas – tuš na plátne | 100 x 90 | 2021
schMERZbild – SNW | acrylic and ink on canvas – akryl a tuš na plátne | 100 x 90 | 2021
schMERZbild – TRS | acrylic and ink on canvas – akryl a tuš na plátne | 60 x 50 | 2021
schMERZbild – Melting II | acrylic, ink and oil on canvas – akryl, tuš a olej na plátne | 60 x 50 | 2021
schMERZbild – Melting I | acrylic, ink and oil on canvas – akryl, tuš a olej na plátne | 60 x 50 | 2021
schMERZbild – my way | ink on canvas – tuš na plátne | 60 x 50 | 2021
schMERZbild – shadows of TRS | acrylic and ink on canvas – akryl a tuš na plátne | 60 x 50 | 2021
schMERZbild – with snow dunes I | acrylic and ink on canvas – akryl a tuš na plátne | 60 x 50 | 2021
schMERZbild – with snow dunes II | acrylic and ink on canvas – akryl a tuš na plátne | 60 x 50 | 2021
a look into the exhibition The Search for Mnémosyné - pohľad do výstavy Hľadanie Mnémosyné | ATELIER XIII | 2021 - 2022
a look into the exhibition The Search for Mnémosyné - pohľad do výstavy Hľadanie Mnémosyné | ATELIER XIII | 2021 - 2022
a look into the exhibition The Search for Mnémosyné - pohľad do výstavy Hľadanie Mnémosyné | ATELIER XIII | 2021 - 2022
a look into the exhibition The Search for Mnémosyné - pohľad do výstavy Hľadanie Mnémosyné | ATELIER XIII | 2021 - 2022
schMERZbild – with snow dunes I – detail | acrylic and ink on canvas – akryl a tuš na plátne | 60 x 50 | 2021
a look into the exhibition The Search for Mnémosyné - pohľad do výstavy Hľadanie Mnémosyné | ATELIER XIII | 2021 - 2022
a look into the exhibition The Search for Mnémosyné - pohľad do výstavy Hľadanie Mnémosyné | ATELIER XIII | 2021 - 2022
a look into the exhibition The Search for Mnémosyné - pohľad do výstavy Hľadanie Mnémosyné | ATELIER XIII | 2021 - 2022
Rita's previous works | schMERZbild Fall | acrylic, oil and ink on canvas - akryl, olej a tuš na plátne | 170 x 155 | 2021
Rita's previous works | schMERZbauhaus | acrylic and ink on canvas - akryl a tuš na plátne | 130 x 120 | 2019
Rita's previous works | schMERZbild blac celebration | acrylic and ink on canvas - akryl a tuš na plátne | 130 x 120 | 2021
Rita's previous works | disappeared morning | acrylic, oil and ink on canvas - akryl, olej a tuš na plátne | 130 x 120 | 2020
Rita's previous works | schMERZbild TRS | acrylic, oil and ink on canvas - akryl, olej a tuš na plátne | 130 x 120 | 2021
Rita's previous works | schMERZbild a fialová | acrylic, oil and ink on canvas - akryl, tuš a olej na plátne | 130 x 120 | 2019
Rita's previous works | schMERZbild with cosmos | acrylic, oil and ink on canvas - akryl, olej a tuš na plátne | 130 x 120 | 2020
Rita's previous works | Melting | acrylic, oil and ink on canvas - akryl, olej a tuš na plátne | 60 x 50 | 2021
Rita's previous works | schMERZbild Ultramarine | acrylic and ink on canvas - akryl a tuš na plátne | 130 x 120 | 2019
Rita's previous works | Túžba včerajška | installation - inštalácia | GUEZ nové zámky | 2021