JÁN VASILKO

Diela Jána Vasilka, ktoré ste mohli vidieť v ATELIERi XIII v roku 2017

You had a chance to see the artworks of Ján Vasilko in ATELIER XIII in 2017

▲ Untitled 1 | acrylic on canvas – akryl na plátne | 60 | 2017 | price during the exhibition in 2017 – cena počas výstavy v roku 2017 | 1.900,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled 4 | acrylic on canvas – akryl na plátne | 60 | 2017 | price during the exhibition in 2017 – cena počas výstavy v roku 2017 | 1.900,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled 6 | acrylic on canvas – akryl na plátne | 60 | 2017 | price during the exhibition in 2017 – cena počas výstavy v roku 2017 | 1.900,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled 2 | acrylic on canvas – akryl na plátne | 60 | 2017 | price during the exhibition in 2017 – cena počas výstavy v roku 2017 | 1.900,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled 5 | acrylic on canvas – akryl na plátne | 60 | 2017 | price during the exhibition in 2017 – cena počas výstavy v roku 2017 | 1.900,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled 8 | acrylic on canvas – akryl na plátne | 60 | 2017 | price during the exhibition in 2017 – cena počas výstavy v roku 2017 | 1.900,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled 3 | acrylic on canvas – akryl na plátne | 60 | 2017 | price during the exhibition in 2017 – cena počas výstavy v roku 2017 | 1.900,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie

▲ Untitled 7 | acrylic on canvas – akryl na plátne | 60 | 2017 | price during the exhibition in 2017 – cena počas výstavy v roku 2017 | 1.900,- € | current price on request – aktuálna cena na vyžiadanie