LIVE – Martina Rötlingová ~ Goddess Reinvented

Vo štvrtok 12. novembra o 19:00 máme pre vás pripravenú NAŽIVO online komentovanú prehliadku výstavy diel Martiny Rötlingovej s názvom Goddess Reinvented.

On Thursday, November 12, at 7 p.m., we have prepared a LIVE online commented visit of Martina Rötlingova’s exhibition called Goddess Reinvented for you.

 

Nakoľko nám pandémia koronavírusu nedovolí privítať vás osobne v ATELIERi XIII, rozhodli sme sa s vami stretnúť aspoň online.😷✊ Preto si môžete online na svojom telefóne, alebo na počítači pozrieť naživo video z priestorov ATELIERu XIII, v ktorom vám o výstave Goddess Reinvented porozpráva autorka diel Martina Rötlingová s kurátorkou výstavy Janou Babušiakovou. Naživo video nájdete na Facebook profile ATELIER XIII v adresári VIDEÁ.

Prajeme príjemné sledovanie a veľa zábavy. 🙌

Since we cannot welcome you personally in ATELIER XIII due to coronavirus pandemic, we decided to meet with you at least online.😷✊ That’s why you can watch an online LIVE video from ATELIER XIII on your phone or computer, where the author of the artworks Martina Rötlingová will talk about her exhibition Goddess Reinvented with the curator of the exhibition Jana Babušiaková. You can find the LIVE video on our Facebook profile ATELIER XIII in the VIDEOS section. 

Have fun and enjoy watching 🙌