Interview with Rita Koszorús in the Čerstvé ovocie show

Rozhovor s Ritou Koszorús v RÁDIU_FM v relácii Čerstvé ovocie

Rita Koszorús na výstave Hľadanie Mnémosyné reaguje na nedávnu rezidenciu v portugalskom Porte a na prvý intenzívny kontakt s oceánom. Vo svojej abstraktnej maľbe nadväzuje na medzivojnový modernizmus ale aj na Marcela Prousta. Skúma našu kolektívnu pamäť na príklade svojho detstva a zaoberá sa melanchóliou a nostalgiou. V ATELIERi XIII vytvorila priestorovú inštaláciu s priehľadmi na základe vlastných koláží, keď si divák v priestore vytvára vlastnú kompozíciu z obrazov.

In the exhibition The Search for Mnémosyné, Rita Koszorús responds to her recent residence in Porto, Portugal, and to the first intensive contact with the ocean. In her abstract painting, she relates to interwar modernism but also to Marcel Proust. She examines our collective memory with an example of her childhood and she deals with melancholy and nostalgia. In ATELIER XIII, she created a spatial installation with see-through elements based on her own collages, when the viewer creates his own composition from the paintings.

Čerstvé Ovocie
pravidelne predstavuje na vlnách Rádia_FM spolu s Luciou a Vierkou mladých, zaujímavých a kreatívnych ľudí a ich projekty, ktoré by mali byť každému z nás viac na očiach. Krátkymi rozhovormi prezentujeme to, čo sa deje v ateliéroch, dielňach, pracovniach alebo v hlavách ľudí, ktorí chcú dať svetu niečo viac.

LINK